pondělí 28. listopadu 2022 René

Na slovíčko s odvolanou náměstkyní primátora Karolínou Hrbkovou. Zeptejte se na to, co vás zajímá

Na slovíčko s odvolanou náměstkyní primátora Karolínou Hrbkovou. Zeptejte se na to, co vás zajímá
Liberecká Drbna si pro vás připravila další on-line rozhovor. Hostem se už v úterý 20. prosince stane dnes už bývalá náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková (Změna). Tu nečekaně nechalo na posledním letošním zasedání odvolat městské zastupitelstvo pro údajné manažerské selhání. Jak vidí samotné odvolání ona, bylo navržení tohoto bodu na jednání zastupitelstva skutečně tak nečekané a co hodlá dělat bývalá náměstkyně nyní? Na vše, co vás zajímá, se můžete zeptat v úterním on-line rozhovoru, který startuje hodinu po poledni. Své otázky můžete psát už nyní.
Formulář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.

Otázka
Hurikán Irma aktuálně postupuje podél západofloridského pobřeží potí, co zdevastoval značnou část Floridy.Českou republiku trápí sucho- http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2157864-velka-mapa-sucha-odhaluje-zasadni-problem-ceske-republiky.
jitka

Otázka
On-line rozhovor právě skončil. Děkujeme za Vaše otázky.
Liberecká Drbna

Otázka
Jak daleko je územní studie krajiny?
Josef Opletal

Odpověď
Dobrý den, děkuji za otázku :-) územní studie krajiny je projekt, na který jsem obzvláště hrdá. Zpracovali jsme zadání a vysoutěžili jsme je. Ze čtyř uchazečů byl jeden vybrán a čekáme na podpis smlouvy. Pokud vše půjde dobře, měla by vzniknout kvalitní (s ohledem na zpracovatele) studie krajiny pro celé ORP Liberec.
20.12.2016 14:08:15

Otázka
Co si myslíte o tom, že náměstek Kysela, který nezvládá ani svou gesci, do ní přibral ještě i zeleň a životní prostředí? Myslíte, že zvládne zlepšit čistotu města tak, že i Grossmann bude spokojený? Já o tom, mírně řečeno, velmi pochybuji.
Oldřich Pechal

Odpověď
Dobrý den, existují lidé, kteří nebudou spokojeni nikdy... osobně doufám, že odbor ekologie zůstane jako samostatný odbor magistrátu, protože jeho včlenění zpět do obrovského odboru správa veřejného majetku by byl krokem zpět. Zeleň a veřejný prostor je potřeba plánovat s lidmi pro lidi a v tom má pan Kysela velké rezervy.
20.12.2016 14:01:11

Otázka
Dobrý den. Co vlastně obnáší práce na přípravě nového územního plánu? Díky
Lukáš Cíl

Odpověď
Dobrý den, zkusím to popsat stručně, i když asi nepodchytím všechny aspekty této práce. Je to hlavně o jednání - jako určená zastupitelka jsem fungovala jako prostředník mezi vedením města, pořizovatelem (úředníky) a zpracovatelem (firma SAUL). Na základě pokynů od zastupitelstva města zpracovatel vypracuje mapové a textové podklady, pořizovatel a určený zastupitel je zkontrolují a předloží k projednání dotčeným orgánům a veřejnosti. Dotčené orgány uplatní stanoviska, občané pak námitky a připomínky. Všechny tyto podněty pak zpracovatel, pořizovatel a určený zastupitel musí projít, posoudit a navrhnout jejich řešení a znovu je pak nechat projednat. Určený zastupitel pak řeší v rámci dohadovacích řízení dohody s dotčenými orgány. Je také tím, na koho se obracejí jednotlivci. Tento proces se v rámci přípravy ÚP opakuje i několikrát.
20.12.2016 13:57:12

Otázka
Překvapilo mě, že koalice stále funguje, jaký bude vlastně další vývoj? Neumím si představit, že by koalice dál fungovala.
Jaroslav Peterka

Odpověď
Dobrý den, otázka je, jak funguje... Další vývoj nyní s kolegy promýšlíme a není to lehké. Jako strana jsme již podruhé vyhráli volby a chtěli bychom se podílet na vedení města. Na druhé straně máme partnera, který nás již podruhé zradil (první obdobný případ bylo odvolání profesora Šedlbauera z postu předsedy představenstva dopravního podniku). Znovuobnovení důvěry asi není při zachování personálního složení koalice možné. Já jsem nabídla, že po dobu 3 měsíců, kdy mi běží plat, budu kolegům na městě pomáhat a je to čas, který můžeme využít pro jednání.
20.12.2016 13:50:27

Otázka
Dobrý den, proč se vlastně musí nový ÚP schvalovat už teď, když ten starý platí až do roku 2020? Proč se to tedy schvaluje na takovou dobu, když pak chceme mít nový o několik let dříve než přestane platit ten starý?
Zdeněk Janda

Odpověď
Dobrý den, jde o změnu v legislativě - nový ÚP už by měl být do budoucna pouze aktualizován. Pokud nebude do roku 2020 vydán nový ÚP, bude se rozhodovat podle předchozího plánu, který je starý několik desítek let . Starý ÚP by ale i tak bylo nutné nahradit novým, neboť už neodpovídá realitě a má dost velké rezervy.
20.12.2016 13:45:58

Otázka
Dobrý den, zdá se, že se "někomu" nový ÚP nelíbil. Jaká jsou podle vás ta sporná místa? Ještěd? Průmyslové zóny? Nějaká další?
Petr Salák

Odpověď
Dobrý den, sporných míst se najde dost, záleží na úhlu pohledu. Nejvíc mi bylo vyčítáno nezanesení průmyslových ploch v Machníně do ÚP - a to přes nesouhlasy dotčených orgánů a místních občanů. Hodně se kritizovalo i to, že ne všem žadatelům o plochy pro výstavbu se vyhovělo. Nejde ale o to vyhovět všem, při plánování území se musí brát ohled především na veřejný zájem. Také se říká, že v Liberci není kde stavět, ale ani to není pravda, rozvojových ploch je dostatek i nyní, jen nejsou zastavěny.
20.12.2016 13:40:00

Otázka
Zdravím, pan Rutkovský prohlašuje, že územní plán za jeho vedení byl připraven k vydání. Jak to je podle vás, proč tedy došlo k jeho přepracování?
Josef Novotný

Odpověď
Dobrý den, návrh územního plánu od pana Rutkovského k vydání připraven nebyl, dokonce ani k veřejnému projednání. Chyběl mu souhlas z Krajské hygienické stanice a územní studie zeleně. K přepracování došlo z více důvodů - územní studii zeleně jsme nahradili samostatným výkresem Koncepce krajiny, dále jsme přehodnotili rozvoj města - výstavbu jsme koncentrovali směrem ke středu města a na okrajích jsme nové návrhové plochy omezili. Liberec je totiž město sevřené horami a do budoucna tak má relativně málo prostoru pro plošný rozvoj. Navíc jsou ve městě plochy, které rozvoj umožňují i nyní, jen nejsou zastavěny. Podle mě je vhodnější tlačit na zastavění těchto ploch než přidávat další a další...
20.12.2016 13:32:53

Otázka
Celý tento krok, kdy Vás primátor odvolal, se jeví jako tendenční. Vidíte v tom také postranní úmysly? Už jen to, že si přípravu územního plánu přidělal pan Batthyány pod sebe.
Martina Nováková

Odpověď
Dobrý den, územní plánování je velmi zajímavý obor a hraje se v něm o velké peníze. V Liberci půjde o stovky milionů až miliardy. Jde o velkou lobby, což byl asi také důvod, proč se mnou mělo mnoho lidí problém. Do politiky jsem přišla z neziskového sektoru, kdy jsem se dlouhodobě zabývala veřejnou zelení a zájmy občanů. Nemyslím si však, že by se primátor pustil do větších úprav územního plánu. Mám k dispozici všechny podklady a budu se dotazovat na veškeré změny a důvody jejich provedení.
20.12.2016 13:27:01

Otázka
A vlastně ještě jedna otázka. Víte, kolik vlastně zbývá nevyřízených připomínek k územnímu plánu?
Lucie Prošková

Odpověď
Návrhy rozhodnutí o vypořádání námitek a připomínek se dotčeným orgánům zasílají až po veřejném projednání. Dá se tak říct, že žádná z námitek není vyřízena.
20.12.2016 13:21:15

Otázka
Dobrý den, paní Hrbková. Nemyslíte si, že by bylo jednodušší pokračovat v původním územním plánu po panu Rutkovském?
Lucie Prošková

Odpověď
Dobrý den, má práce navazovala na činnost pana Rutkovského, jen jsem zajistila, aby byl územní plán upraven v některých oblastech jako je intenzifikace zástavby v centru města, rozvolnění zástavby v okrajových částech nebo zajištění dostatku volného prostoru pro rekreaci a pro zachování kvalitního životního prostředí. V současné chvíli si myslím, že by bylo krajně nezodpovědné se k původnímu návrhu vracet. Nebyl dokončen, chyběl souhlas dotčeného orgánu a chyběla územní studie zeleně. Vrátit se k tomuto návrhu by byl krok zpět.
20.12.2016 13:19:47

Otázka
Dobrý den, už víte, co budete dělat teď?
Barbora Maťásková

Odpověď
Dobrý den, zbylo mi za tento rok cca 20 dnů dovolené, tak si zkusím odpočinout :-) také mi tři měsíce poběží plat, takže bych tento čas ráda věnovala některým úkolům na městě, které jsem neměla čas dokončit, dokud sem byla ve funkci.
20.12.2016 13:11:35

Otázka
Velká škoda, jste prvním člověkem v téhle pozici, ze kterým byla vidět odvedená práce. Kdy jste začala tušit, že se chystá vaše odvolání?
Kristýna P.

Odpověď
Dobrý den, první zmínku jsem zachytila v úterý, ale nevěřila jsem tomu. Poprvé se mnou promluvili až ve 12:30 ve čtvrtek a ve 13:00 se o tom dozvěděli kolegové náměstci za Změnu. po 15:00 jsem byla odvolána. Bylo to hodně nefér, skoro bych řekla až manažerské pochybení primátora...
20.12.2016 13:06:29

Otázka
Podobná podpásovka musí hodně bolet, neodradilo vás to od dalších politických aktivit?
Patrik Havlíček

Odpověď
Dobrý den, pro mě to byla velká zkušenost a poučení, že si musíme lépe vybírat koaliční partnery. Od další práce mě to neodradilo - ať už politické nebo jiné...
20.12.2016 13:03:24

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.