pondělí 9. prosince 2019 Vratislav

POLITICKÁ KORIDA: Jak funguje liberecký stavební úřad?

Často se o něm mluví na libereckých zastupitelstvech, do styku s ním přijde každý, kdo chce stavět. Stavební úřad v Liberci nemá dobrou pověst, lidé si stěžují na průtahy. Jak jsou s jeho fungováním spokojeni samotní liberečtí politici? Na to jsme se zeptali zástupců pěti uskupení, které jsou v zastupitelstvu.

Otázka byla pro všechny stejná: Jste spokojen s fungováním libereckého stavebního úřadu? Pokud ne, co by se mělo změnit, aby fungoval lépe? 

Do termínu pondělí 28. ledna neodpověděl Jiří Němeček z ANO.

Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberec)

Před 8 lety jsem si na vlastní kůži prošel celým procesem stavebního povolení. Postupy pro získání stavebního povolení byly pro mě tehdy velmi nesrozumitelné, nemohl jsem se ani spolehnout na zkreslené rady v řadě novin a publikacích. Nejtěžší bylo získat  vyjádření nejrůznějších orgánů jako např. hygieny, hasičů, životního prostředí, dopravy, vlastníků sítí, vodohospodářů apod. 

Později jsem zjistil, že nelze za náročnost stavebního řízení vinit úředníky stavebního úřadu, ale přílišnou byrokracii, chyby v navazujících agendách státní správy  a také personální nedostatečnost. Kvůli množství agendy se k práci na stavební úřad nikdo nehrne a raději si najde klidnější a lépe placené místo v soukromé sféře. V současnosti pracují na stavebním úřadu 3 administrativní pracovnice (zejména výkon spisové služby) a kromě vedoucího odboru dva vedoucí oddělení. Na oddělení územního řízení a stavebního řádu (náplní je převážně řízení na žádost) pracuje 12 odborných referentů, na oddělení státního stavebního dozoru pracují 3 odborní referenti.

Ze statistiky odboru vyplývá, že za loňský rok bylo na odbor doručeno 7777 podání k vyřízení, k nimž bylo například vydáno 1940 vyjádření a 950 povolení. Všechny podněty k řízení byly vyřízeny a bylo uloženo 90 pokut. Stížností na činnost stavebního úřadu bylo řešeno celkem 10. Od jara 2018 probíhá jedno doposud neukončené šetření ombudsmana, týkající se činnosti stavebního úřadu. Z důvodu personální nedostatečnosti byli všichni vedoucí na odboru nuceni na úkor své činnosti vykonávat i činnosti vyřizujících odborných referentů a to ve stovkách případů. 

Ze strany vedení města plánujeme v dalším období poskytnout stavebnímu úřadu systematickou podporu pro objektivní informovanost občanů a řešení konstruktivní kritiky včetně personálního posílení. Také máme v plánu zřídit na radnici funkci poradce pro ty stavebníky, kteří budou potřebovat poradit s celým procesem  získání stavebního povolení.

Jan Korytář (Změna pro Liberec)

Nejprve jsem chtěl napsat, že s činností Stavebního úřadu v Liberci nejsem spokojen, protože se nejedná o nezávislý orgán státní správy, ale o prodlouženou ruku části místní oligarchie, která kryje některé černé stavby, chová se arogantně ke svým kritikům a naopak vychází vstříc až na či za hranu zákona tam, kde je „vyšší zájem“.  

Pak jsem si ale uvědomil, že možná budu taky potřebovat v budoucnu nějaké povolení, takže se tímto pánům Šimkovi a Urbanovi omlouvám, vlastně tomu rozumím, ona občas nějaká ta černá stavbička přece není nic hrozného, že… A úřad se má chovat lidsky,  zvláště, pokud jde třeba o vybrané podnikatele či politiky, kteří mají už tak  plno starostí se svým podnikáním.

Něco jiného je samozřejmě běžný občan, tam musí být přísnost, i kdyby šlo jen o kliku u dveří. Jsem tedy velmi rád, že moudré vedení stavebního úřadu ví, kde má přimhouřit očko a kde je naopak na místě přísnost bez pardonu. Nemůže si přece každý dělat, co chce. Každý ne. Jen někdo.   

Petr Židek (ODS)

Myslím, že největší problém, který stavební úřad řeší je nedostatek personálních kapacit, který je vyvolán především požadavky státu na činnosti, jež na stavební úřad přenáší. To se pak odráží i v tom, že se neúměrně prodlužují lhůty k vyřízení jednotlivých podání. Toto je samozřejmě velmi negativně vnímáno veřejností.

 

 

 

Jaromír Baxa (LOL!)

Spokojeni nejsme, ani nemůžeme být.

Proč?

Obchodní dům Plaza stojí dobře ze třetiny na pozemku, kde měla být dle územního plánu zeleň. Viladomy Masarykova měly být nižší a s menším počtem bytů, stavební úřad však změnu zpětně legalizuje. Při povolování zamýšleného obřího domu na Papírovém náměstí byly ignorovány připomínky památkářů. Ve Vesci běží spalovna LIKTO obtěžující okolí, stavební úřad se ani nenamáhá zahájit správní řízení a prověřit, zda firma má všechna povolení.

Vedle toho ale stavební úřad překypuje aktivitou, když jde o kontroly občanů, kteří si na postup radnice stěžují. Vyhrožuje se odstraněním stavby i u řádně povolených staveb. Jako by se stavební úřad stal nástrojem šikany nepohodlných. 

O dlouhých povolovacích lhůtách raději nemluvit.

Tak špatně řízený úřad můžeme napravit jen změnou jeho vedení. To ale primátoři města dosud odmítali. Ať šlo o T. Batthyányho, M. Rosenbergovou, nebo nyní J. Zámečníka. Všichni tvrdí, že problémy může řešit jen tajemník, ale mají takové tajemníky, kteří tvrdí, že problémy nemohou řešit ani oni. V minulosti jsme sice dokázali, že se mýlí, zatím nám to ale k ničemu nebylo.

Autoři | Foto iQlandia Liberec

Štítky politická korida, politika, stavební úřad

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.