pátek 16. dubna 2021 Irena

POLITICKÁ KORIDA: Jak se má město vypořádat s družstevníky?

Jak převést městské podíly v družstevních bytech. To je téma, které poslední měsíce hýbe Libercem. Týká se totiž několika tisíc Liberečáků. Ti měli podíly dostat po dvaceti letech zdarma, to ale vedení města nakonec odmítlo a od té doby se řeší, co s tím.

V dalším díle Politické koridy jsme se proto zeptali zástupců jednotlivých zastupitelských klubů na to, jak situaci řešit. Otázka zněla: Jaký je podle vás ideální způsob převodu městských podílů bytů na družstevníky?

Odpovědi řadíme tak, jak nám přišly.


Petr Židek (ODS)

Ideální je takový, který bude v duchu ujednání z doby, kdy se podepisovaly smlouvy mezi městem a družstvy. To znamená najít takovou cestu, která naplní legitimní očekávání družstev potažmo družstevníků. Ti v dobré víře vstupovali do smluvního vztahu s městem s tím, že po určité době, (tenkrát bylo nastaveno dvacet let od kolaudace, což se mohlo na základě žádosti zkrátit) bude podíl města bezplatně, za 1,- Kč nebo podobně nízkou částku převeden na družstva. Nesouhlasím s tím, že nám zákon o obcích nedává možnost tento převod uskutečnit. Ta možnost tam je, jde jen o správné zdůvodnění, ostatně jsou v tomto směru známi i precedenty v rámci našeho soudnictví. i my v ODS jsme si nechali zpracovat právní posudek, který to jasně umožňuje, bohužel byl některými zastupiteli, ač neprávníky zpochybňován. Dnes se jasně ukazuje, že i ministerstva mají stejný názor. Tak doufám, že už začnou kolegové naslouchat právnímu názoru, který je většinový a potvrzen autoritami. Myslím, že v rámci Liberce bude muset být použito několik variant pro techniku převodu, jelikož je družstev, kterých se to týká deset. Někde za použití liberecké či kralupské varianty, někde na základě dotace a někde nějakým jiným způsobem, myslím, že nové varianty se ještě objeví. Důležité je, aby napříč zastupitelstvem byla chuť převézt byty na družstva s co nejmenším zatížením pro konečné uživatele, což jsou družstevníci. Možnosti jsou, musí být i vůle. Tu volbu, kterou variantu převodu použít, by mělo mít nakonec družstvo. My na městě bychom neměli lidem vnucovat něco co nechtějí, nebo nepovažují za dobré. My bych měli říci pouze tady jsou varianty, které akceptujeme jako proveditelné, schůdné, bez rizika zpochybnění převodu v budoucnu a bez rizika trestně právní odpovědnosti pro zastupitele.

Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj)

Téměř po roce, co se tématem převodu bytů zabýváme, máme za sebou desítky jednání a k dispozici výrazně víc informací, než na začátku. Včetně mnoha důležitých právních analýz a posudků. A také snahu zapojit do řešení tohoto problému i vládu a parlament. Věnovali jsme tomu spoustu času a energie. Proto věřím, že se konečně blížíme do finále a celou tu nešťastnou událost, která zbytečně vytváří bariéru mezi městem a družstevníky, brzy uzavřeme. 

Od příslušných ministerstev máme konečně k dispozici srozumitelné metodické pokyny, za jakých okolností a podmínek můžeme majetek města převést za cenu nižší či dokonce symbolickou oproti ceně obvyklé, zvlášť, když je to za účelem uspokojování bytových potřeb družstevníků, kteří domy prokazatelně spolufinancovali. 

Pokud se ptáte, jaká z již prezentovaných variant převodu bytů je podle mě tou nejlepší, pak musím konstatovat, že upřednostňuji tu, která nebude jakkoliv odporovat všem zákonům ČR, ale zároveň bude přijatelná a férová pro družstevníky. Ostatně, tento postoj zastávám už od samého začátku celého toho nešťastného a z mého pohledu zbytečného příběhu, který jsme navíc zdědili po předchozích vládách. Za nejdůležitější ale považuji především to, abychom celou tu křivdu co nejrychleji napravili a tím i znovu narovnali pošramocené vztahy mezi městem a družstevníky.

Radka Loučková Kotasová (ANO)

Ideální způsob převodu městských podílů bytů na družstevníky je dle mého názoru takový, který umožní bezúplatný převod (či převod např. za 1 Kč) družstevníkům a zároveň zajistí pocit bezpečí pro zastupitele města, že převod je v souladu se zákony a pravidly České republiky.

V tomto smyslu město pracuje na několika variantách a možnostech převodu. Jedním z nich je například převod s využitím dotačního fondu města, jiný je zaměřen na tzv. zápočtovou metodu. Je důležité využít doporučení a stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a vést řádnou debatu nejen napříč zastupiteli, ale také jednat v rámci ustanovené pracovní skupiny s družstevníky a jejich zástupci.

Za mne je velmi důležitý vzájemný konsensus. Je třeba, aby všichni pochopili, že jde o společnou věc, že nikdo nechce nikomu škodit, ale hledáme férové řešení pro všechny strany.

Josef Šedlbauer (Změna pro Liberec, Zelení)

Téměř dvě desetiletí žije několik tisíc lidí v přesvědčení, že jim jejich byty v určený čas budou převedeny bez dalších doplatků. Vedou je k tomu existující smlouvy a fakt, že smlouvy donedávna nikdo nezpochybňoval. Často už jde o nové vlastníky, kteří byty kupovali za plnou tržní cenu.

To je celá podstata problému. Ukládat po dvaceti letech družstevníkům nové podmínky, ať už jde o finanční doplatky nebo povinnost dokládat, k čemu byty používali, je mocenská zvůle. Nedá se vyloučit, že na to družstevníci budou muset přistoupit, protože pro nic jiného se v zastupitelstvu nenajde většina. Samospráva by se ale k občanům takto chovat  neměla.

Za nejlepší postup pro převod bytů považuji dohody o narovnání, které vyčíslí nároky města a reálné náklady družstev na výstavbu a dvacetiletou údržbu a dospěje k jejich vzájemnému započtení s částkou blízkou nule na konci. Dohody o narovnání mohou zároveň nahradit i opční smlouvy u družstev, kde dosud nejsou, ale původní smlouvy opční ujednání předpokládají.

Zuzana Kocumová (LOL!)

Ideální způsob je ten, který umožní dostát původním, dávno dohodnutým podmínkám převodu. To jsme prosazovali od začátku, a jsme přesvědčeni, že k hledání takové nejjednodušší cesty měly být od počátku napnuté všechny síly města, samozřejmě ve spolupráci s družstevníky. Bohužel jsme naopak svědky snahy vyzkoušet všechny možné jiné cesty, jak situaci zkomplikovat a původní smlouvy zpochybnit.

Ohodnoť článek

Autoři | Foto Interma Byty

Štítky Interma, byty, družstevníci, liberec, radnice

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.