pátek 27. května 2022 Valdemar

POLITICKÁ KORIDA: Co pro Liberec znamená schválení územního plánu?

Liberec má nový územní plán. Po téměř patnácti letech tahanic, dohadů a námitek. Těch dorazilo asi 3300, se všemi se město muselo vypořádat. Nový územní plán by měl hrát prim v rozvoji města na dalších 20 až 30 let.

Jak jsou s novým územním plánem spokojeny jednotlivé strany libereckého zastupitelstva? Na to jsme se zeptali jednotlivých klubů. Otázka tentokrát zněla: Co pro Liberec znamená schválení územního plánu?

Odpovědi řadíme podle času, kdy nám dorazily.


Jindřich Felcman (Změna pro Liberec/Zelení)

V zásadě se nestane nic převratného. Nový územní plán z velké většiny vychází z platného územního plánu. Jeho vydání se tak přímo bude týkat jen pár desítek, max nízkých stovek lidí, kteří dlouhá léta čekají, až budou jejich pozemky zařazeny do ploch pro výstavbu. Nový územní plán vedle toho obsahuje přesnější regulaci, takže bude přehlednější, co se kde dá stavět, proti nevhodným záměrům se budou moci lidé lépe bránit. Největší nové rozvojové plochy jsou navrženy v Ostašově, kde k nim ovšem zatím chybí dostatečně kapacitní dopravní napojení. Jsme tak rádi, že se nám podařilo prosadit doplňující opatření, které zabrání, aby se zde stavělo dříve, než bude nové dopravní napojení  kolem letiště vybudováno. Jinak by auta ze stovek nových bytů mohla najíždět na Švermovu ulici. Tahle ulice je ale nyní už extrémně zatížená a my dlouhodobě bojujeme za to, aby se v tomto obyvatelům Františkova dále nepřitěžovalo.

Šárka Prachařová (ANO)

Nový územní plán pro město Liberec znamená, že byl schválen strategický dokument, který umožní vyvážený rozvoj města. Územní plán je zpracován s výhledem na 30 let a bude minimálně jednou za 4 roky vyhodnocován, jak ukládá stavební zákon. Nový územní plán přináší možnost vystavět až 10 500 nových bytových jednotek, stanovuje jasná pravidla regulace na území, jako je například nastavení koeficientů zastavění na jednotlivých zastavitelných pozemcích, ale také minimální koeficient zeleně na jednotlivé pozemky. Územní plán zahrnuje koncepci zelených pásů, které probíhají z okrajových částí města až do centra města, přináší jasná pravidla pro výrobní plochy, ale rovněž územní plán vymezuje nové plochy pro rozvoj zahrádkářské činnosti. Jedná se o rozsáhlý dokument a chci poděkovat všem, co na něm pracovali.

Závěrem lze zmínit, že územní plán byl zpracován v tzv. jednotném standartu, který bude v budoucnu závazný pro všechny územní plány v ČR a Liberec je prvním z velkých měst, který tento standart má. 

Jaromír Baxa (LOL)

Největší význam má schválení územního plánu pro lidi, kteří si požádali o změnu územního plánu před mnoha lety, aby mohli stavět, ale město jim změnu územního plánu blokovalo. Prvních pár let se to dalo pochopit, ale posledních pět let se podoba územního plánu až tak neměnila a tito občané na dlouhou přípravu územního plánu dopláceli. Navrhovali jsme těmto lidem pomoci dříve, povolením změn územního plánu v místech, kde je shoda na budoucí podobě nového plánu, ale náš návrh koalice odmítla.

Pro město se toho až tak moc nemění, hlavně jde o splnění zákonné povinnosti. Pro velké projekty si město schvalovalo změny územního plánu průběžně. Naopak v místech, kde občané hodně bránili zástavbě, se nám na poslední chvíli podařilo územní plán doplnit o několik usnesení, které by měly pomoci zástavbu omezit, ať už jde o hřiště v ulici Svojsíkova, louky u Tajchu, průmyslovou zónu mezi Ostašovem a letištěm a dalším. Ze hry jsou také plány na průmyslovou zónu na polích u Machnína a některé další kontroverzní záměry.

Do budoucna budeme usilovat hlavně o přehodnocení dopravních staveb, které jsou v územním plánu obsaženy. Je tam naplánováno tolik staveb, že na jejich realizaci Liberec nebude mít, přitom jejich existence v územním plánu bude komplikovat život lidem, na jejichž pozemcích jsou nakresleny. Potřebujeme proto znovu posoudit, které silnice opravdu budeme potřebovat a které ne.

Jaroslav Zámečník (Starostové pro LK)

Především to, že Liberec a jeho občané po dlouhých 15 letech čekání konečně dostávají nový základní strategický dokument, který stanovuje koncepci rozvoje území, ochranu jeho hodnot, uspořádání krajiny, ale i koncepci veřejné infrastruktury ve městě. Územní plán přináší podrobnější regulace území, ale také vymezení nových rozvojových ploch pro bydlení, průmysl, občanskou vybavenost, apod.

Je to průlomový okamžik, který městu do budoucna umožní například výstavbu až 10 500 nových bytů a rodinných domů, zavedení kapacitního MHD do oblastí s velkým množstvím obyvatel, vytvoření spojitého systému zeleně ve městě, ale i zkvalitnění veřejných prostranství, nebo rozvoj sportovních ploch a areálů. Výhod je ale mnohem více.

Za důležité považuji mimo jiné i to, že v rámci nového územního plánu má každá jedna parcela určený koeficient, nakolik smí být zastavena a nakolik tam musí zůstat zeleň. Rád bych poděkoval všem našim úředníkům a odborníkům, kteří se na náročné a zdlouhavé přípravě i dokončení tohoto dokumentu podíleli. Odvedli obrovský kus práce. Speciální dík patří i spoluautorovi návrhu územního plánu, panu architektovi Jiřímu Plašilovi, ale i všem zastupitelům. Vážím si toho, že jsme u tohoto tématu i přes spoustu připomínek nakonec dokázali „zakopat válečné sekery“, a napříč celým politickým spektrem našli shodu, abychom nový územní plán jednohlasně schválili. To, že pro něj ve čtvrtek hlasovali skutečně všichni zastupitelé, je nejspíš unikátní věc. Nevím o žádné obci či městu, kde by návrh územního plánu prošel všemi hlasy.

Petr Židek (ODS)

Jde o přelomový krok, který po 15 letech odblokuje mnoho problémů a konečně bude moci nastartovat výstavba v mnoha místech města. Je mnoho lidí, kteří na to čekali jako na smilování. Nový územní plán umožňuje výstavbu stovek nových bytů a rodinných domů. Je to důležitý krok pro další možný rozvoj našeho města.

Ohodnoť článek

Autoři | Foto Město Liberec

Štítky liberec, územní plán, zastupitelstvo, politická korida

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.