neděle 24. ledna 2021 Milena

POLITICKÁ KORIDA: Jaký byl rok 2020 podle libereckých politiků?

Jaký byl rok 2020 v liberecké politice? Na to jsme se zeptali zástupců jednotlivých uskupení. Co se podle nich městu letos povedlo a co tak úplně ne?

OTÁZKA: Můžete zhodnotit uplynulý rok 2020? Co se podle vašeho zastupitelského klubu povedlo. A na druhou stranu – je něco, co nedopadlo podle vašich představ?

Odpovědi nejsou redakčně upraveny a jsou řazeny podle data a času doručení do redakce. 


Josef Šedlbauer (Změna pro Liberec)

V letošním roce se projevila síla občanské společnosti, schopnosti lidí, spolků, firem nebo univerzit vzájemně se podpořit, přicházet s inovativními řešeními a bleskově je uvádět do života. Hodně lidí, sdružených kolem Zelených, se na té práci podílelo a stále v ní pokračují, v současnosti třeba provozováním bezplatné právní poradny pro rodiče v nouzi v Liberci a Jablonci.

Zároveň ale tento rok ukázal, že pro dlouhodobá řešení se neobejdeme bez kvalitních institucí. Bez fungující samosprávy měst, krajů, vlády, úřadů. A instituce příliš neobstály.

Jedna z takových situací nastala na jaře, kdy jsme jako Zelení v zastupitelstvu Libereckého kraje navrhli podpořit rodiče, především samoživitele, kterým v době nouzového stavu poklesly příjmy o více než 20%. Vedení kraje to odmítlo, prý se o ně má postarat stát. Vedení Liberce, složené z těch samých stran, poslalo podporu 10 milionů korun. Ovšem ne samoživitelkám, ale firmě ze skupiny Syner, která provozuje městský stadion.

Druhým příkladem je péče kraje o zdravou krajinu, konkrétně pomoc s projekty na zadržování vody v krajině. V krajském zastupitelstvu jsme prosadili fond na podporu těchto projektů a několikrát jsme se pokusili přesvědčit vedení kraje, že v téhle věci je potřeba být iniciativní a rozjet plošnou obnovu krajiny. Zůstalo u několika milionů do fondu, a podle návrhu rozpočtu kraje na příští rok to bude stejné. Priority vedení kraje prostě byly a jsou jiné. Třeba stavba parkovacího domu u krajského úřadu za 100 milionů nebo kupování mediálních služeb za 13 milionů, které jsou v rozpočtu za každých okolností. A město Liberec je i v tomto kopií kraje.

Poselství letošního roku rozumím takto: soustřeďte se na základní věci a buďte solidární, nebo zůstanete sami na svých betonových parkovištích.

Petr Židek (ODS)

Největší úspěch vidím v posunu ve směru řešení problematiky převodu družstevních podílů v bytových družstvech. Tato problematika se týká tisíců obyvatel našeho města. Varianta, na které nyní pracuji nám snad umožní vyřešit tuto záležitost s konečnou platností. Podařilo se konečně stabilizovat DPMLJ, který se po peripetiích s BusLinem potýkal s nedostatkem řidičů a techniky. Nakoupili jsme celkem 14 nových autobusů a dalších 16 bude následovat v příštích letech. Co se nepovedlo? Problémů, je zvlášť v dnešní době celá řada. Nejvíce mne trápí dlouhá příprava rekonstrukce bazénu. Upřímně, i vzhledem k velkému nasazení všech, kteří se tomu věnujeme jsem očekával, že budeme s stavem příprav dál.

Radka Loučková Kotasová (ANO)

Rok 2020 byl ve znamení změn, které nás vedly k přehodnocení životních i pracovních hodnot, na které musel v rámci své činnosti reagovat i zastupitelský klub hnutí ANO. Svými aktivitami však nadále realizoval a připravoval projekty na rozvoj města. Pracoval ve výborech města, v dozorčích radách městských společností a odborných komisích.

Město Liberec čerpá z dotačních programů IPRÚ na realizaci projektů částku 800 mil. Kč. Tyto prostředky umožní pokračovat ve výstavbě sociálního bydlení s celkovou kapacitou 33 a v přípravě máme dalších 49 bytů. V roce 2020 se podařilo dokončit rekonstrukci 16 škol.  Velký úspěch vidíme v zahájení rekonstrukce Liebiegova paláce jako mezigeneračního komunitního Centra aktivního života. 

Díky zapojení poslanců z hnutí ANO byla dořešena dotace na oprávněný požadavek občanů z Ruprechtic na stavbu tolik potřebného vodojemu Horská. Aktivně jsme se zapojili do řešení „libereckého strašáka“ budovy URAN a nového sběrného dvora s kompostárnou. 

Připravujeme projekt na využití areálu LVT, který bude ve prospěch širokému spektru obyvatel města. Vedle toho řešíme problém s bytovými družstvy, znovu za spolupráce s poslanci. Našim cílem je dostát morálnímu závazku vůči obyvatelům družstevníkům a převést jim byty za co nejlepších podmínek. Nezahálíme ani v oblasti sportu, kde připravujeme potřebnou rekonstrukci bazénu a atletického stadionu, a v závěru roku byla dokončena nová sjezdovka na Ještědu.

Město Liberec není v dobré finanční kondici kvůli dluhu z minulosti, proto je nutné spořit a efektivně plánovat. Rok 2020 nebyl snadný, ale věříme, že se nám mnoho ještě podaří uskutečnit. 

Všem Liberečanům děkujeme za podporu, trpělivost a statečnost s jakou tento neobyčejný rok zvládli. Jsme tu pro vás.

Jaromír Baxa (LOL!)

S koncem roku je na čase bilancování. Zhodnotit, co se povedlo a nepovedlo, zvládnou čtenáři sami. Věřím, že pro ně bude spíše užitečnější výčet toho, co koalice udělala, nebo naopak neudělala, i když to slíbila.

Co lidé v čele města udělali:
1. Pár tisíc obyvatel družstevních bytů v Liberci se vyděsilo, že budou městu platit velké peníze za byty, které už měly být jejich.
2. Opravili kapli Božího hrobu.
3. Definitivně pohřbili několik projektů připravených za časů J. Zámečíkem nenáviděných J. Korytáře a K. Hrbkové, především projekty na parkovací dům s novým autobusovým nádražím, kompostárnu a na rekonstrukci řady zelených ploch ve městě a na sídlištích.
4. Ušetřili na nočních spojích MHD a na sdílených kolech.
5. Rekonstrukci náplavky, přehrady a Tajchu koalice přesunula na Kraj a Povodí Labe - oba partneři ale projekty odložili.
6. Zajistili dotace na vodojem v Ruprechticích.
7. Schválili další úvěr, díky kterému městská pokladna nyní nevyschne.
8. Kancelář architekta města představila řadu smělých plánů a vizí.
9. Proběhlo hlasování o participativním rozpočtu.

Co koalice slíbila a neudělala:
1. Nezastavila nárůst provozních výdajů města, i když k tomu koalice měla prostor.
2. Nezastavila růst zadlužení města - bereme si další úvěr na provozní výdaje, protože koalice projedla rezervy z minulých let.
3. Neschválila územní plán ani v roce 2020, i když slíbila rychlé schválení hned po volbách.
4. Nedošlo k revizi daně z nemovitosti.
5. Nezajistí parkování u nádraží - dotační peníze půjdou Jablonci, který má projekt připravený.
6. Nepohnula s výstavbou nové tramvajové trati do Rochlice.
7. Nezvýšila rozpočty škol na pomůcky a vybavení, peníze jsou naopak snižovány.
8. Neuzavřela dohodu s Krajem na spolufinancování velkých institucí s nadregionálním významem (divadla, ZOO a botanická).
9. Slibovaných pět milionů na participativní rozpočet další roky už nebude, snižují se i peníze na veřejná prostranství a zeleň.

Vím, že situace města je díky epidemii složitá. Přesto je jen vinou současného vedení města, že při tvorbě minulých rozpočtů nemysleli na rezervy. Také je vidět, jak velkou chybu udělali, když nezačali plnit sliby už na začátku volebního období. Teď už to budou mít jen těžší. Pozitivem je, že čím dál více koaličních zastupitelů si tyto chyby uvědomuje také, bylo to vidět na hlasování k rozpočtu města, ale na změnu přístupu jich je zatím málo. Všem občanům města proto do nového roku přeji akceschopné vedení města, které své sliby splní.

Jaroslav Zámečník (Starostové)

Mezi nejdůležitější události v roce 2020, kterých si cením patří:

 • Snížili jsme dluh města o dalších 100 mil Kč, aktuální dluh je cca 1,5 miliardy Kč.
 • Společně s Povodním Labe jsme připravili projektovou dokumentaci na rekonstrukci Harcovské přehrady.
 • Dokončili jsme rekonstrukci azylového domu pro matky s dětmi v Ruprechticích.
 • Rekonstrukcí starého domu v Žitavské ulici jsme získali 17 městských bytů.
 • Dokončili jsme projektovou dokumentaci pro výstavbu nové komunikace v Pastýřské ulici, která odlehčí centru města.
 • Dokončili jsme projektovou dokumentaci na rekonstrukci fasády URANu.
 • Během 1. vlny koronaviru jsme do ordinací lékařů, sociálním a veřejným službám dodali 15 tisíc litrů dezinfekce, seniorům cca 21 tisíc roušek. Kvůli výpadku příjmů města jsme v rozpočtu 2020 ušetřili přes 200 mil. Kč. 
 • Občané navrhli a hodnotili projekty v historicky prvním participativním rozpočtu Liberce a připravuje se realizace 11 projektů.
 • S Kanceláří architektury jsme připravili a zveřejnili nové zásady pro výstavbu ve městě Liberci.
 • V srpnu 2020 jsme zahájili čištění města od autovraků.
 • Zahájili jsme rekonstrukci Liebiegova paláce v ceně 200 mil Kč.
 • V ulicích Liberce začalo jezdit 15 nových autobusů.
 • Připravujeme závěrečné veřejné projednávání územního plánu jako poslední krok před jeho dokončením
 • Na terminálu Fügnerova a Nám. Dr. Beneše začaly pro zvýšení bezpečnosti sloužit 2 nové panoramatické kamery.
 • Liberec se stal v říjnu 2020 domovem festivalu animovaného filmu ANIFILM.
 • Sestavili jsme úsporný rozpočet 2021 s předpokládaným výpadkem příjmu 300 mil.Kč.
 • Dokončili jsme projektovou dokumentaci na rekonstrukci bazénu a podali žádost o vydání stavebního povolení.
 • Máme nově opravené komunikace: U Opatrovny, U Krematoria, U Domoviny, U Černého dolu, Votočkova, Zahradní, Vaňurova, Anenská, Františkovská, Holečkova          
 • Máme nově opravené chodníky: ul. Baltská, Polní, Dobiášova, Nám. Míru, Klášterní, Londýnská.
 • Dokončujeme rekonstrukci kuchyně ZŠ Husova, rekonstrukce MŠ Motýlek, rekonstrukce MŠ Pastelka.     
 • Pro fanoušky fotbalu jsme provedli rekonstrukci zastřešení tribuny FC Slovanu.
 • v letošních krajských volbách Starostové v samotném Liberci získali 39,64% s celkovým počtem 13 549 hlasů. 

Podle mých představ nedopadla moje žádost na ministryni Dr. Schillerovou, aby mám odpustili posledních 17 mil.Kč jako pokutu za MS 2009. Bohužel ji město bude muset i přes nepříznivý vývoj financí zaplatit.

Hodnocení článku je 60 %. Ohodnoť článek i Ty!

Autoři | Foto Dominik Svoboda

Štítky politika, zastupitelstvo, politická korida, rok 2020

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.