pondělí 18. listopadu 2019 Romana

Jak bojovat se suchem? V Dolním Vítkově vznikly tůně, které zadrží vodu

Liberecký kraj se snaží přispět k boji se suchem, které je letos extrémní. Proto se rozhodl přispět peníze na dvě nové tůně o celkové výměře 839 metrů čtverečních. Projekt za 215 tisíc korun pomůže zachovat mokřadní druhy rostlin či živočichů a udržet vodu v krajině.

„Již v minulém roce jsme nechali zpracovat studii, která měla nalézt možnosti, jak podpořit zdroje povrchové vody v povodí Václavického potoka, v území ohroženém ztrátou podzemních vod vlivem těžby v povrchovém dole Turów na polském území," řekl Jiří Löffelmann, člen rady Libereckého kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Vznikl návrh opatření

Podle něj pak v rámci této studie kraj ve spolupráci s vlastníky pozemků navrhl realizaci vhodných opatření, jako jsou revitalizace regulovaných toků, obnova mokřadů, zachycení vody z meliorací, stavba drobných vodních nádrží a tůní. „Cílem Libereckého kraje je zejména udržet vodu v krajině a pomoci nejen přežít vzácným živočichům a rostlinám, ale i podpořit širší ekologické funkce krajiny,“ dodal.

Kromě zadržení vody přispěje projekt k zachování vodních a mokřadních druhů rostlin a chráněných živočichů. Tůně v Dolním Vítkově vzniknou s pozvolným sklonem břehů, který umožňuje rozvoj vodních rostlin. Maximální hloubka tůní je 1,5 metru. Pozvolně vybudované dno pomůže rostlinám a živočichům tůně postupně osídlit. Do budoucna se nepočítá s vysazením ryb. Tůně budou odděleny od přilehlé pastviny a nebude sem umožněn přístup hospodářským zvířatům.

Investorem je zemědělec

Celkové náklady na projekt činily 215 tisíc korun, Liberecký kraj poskytnul dotaci ve výši 150 tisíc. Investorem je vlastník pozemků zemědělec Štěpán Brodský.

Budování a obnova mokřadů, tůní a drobných vodních nádrží napravuje odvodnění krajiny, ke kterému došlo v minulosti. Umělé vysušení mokřadů zvyšuje dopady extrémních klimatických jevů, jako je sucho či přívalové deště.

„Vznik vodních a mokřadních ploch je nutné podpořit ve výrazně větším měřítku. Do budoucna hodlá Liberecký kraj v této činnosti zodpovědně pokračovat. Považujeme zadržení vody v krajině za jeden z prvořadých úkolů našeho resortu,“ uzavřel Jiří Löffelmann.

Autoři | Foto Liberecký kraj

Štítky tůně, sucho, Liberecký kraj, Dolní Vítkov

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.