pátek 27. května 2022 Valdemar

Liberec má nový územní plán. Po patnácti letech příprav a dohadů

Po dlouhých patnácti letech má Liberec schválený nový územní plán. Zastupitelé napříč stranami se shodli, že není ideální, přesto začne platit. Územní plán upravuje rozvoj stotisícového města na příštích dvacet až třicet let.

Nový územní plán se rodil velmi těžce. Celkem k němu občané poslali 3300 připomínek. Způsob jeho přípravy dlouhodobě kritizovala opozice, která přinesla řadu připomínek. Některé z nich město akceptovalo, zastupitelstvo tak nakonec plán schválilo jednomyslně. A po jeho schválení zazněl dokonce potlesk.

„Na jedné diskuzi jsem zaslechl, že dobrý územní plán se nikdy nebude líbit všem. Asi všichni ve svém okolí známe někoho, komu se nelíbí to nebo tamto,“ okomentoval například náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro LK).

V podobném duchu hovořil i Josef Šedlbauer (Změna pro Liberec/Zelení). „Taky se mi tam hodně věcí nelíbí, ale je potřeba to už někdy ukončit. Máme územní plán, se kterým se nechá žít,“ uvedl. Podle něj je ale potřeba na územním plánu do budoucna dále pracovat. „V takovém případě pro něj mohu s klidem zvednout ruku,“ dodal.

Liberec má po patnácti letech hotový návrh nového územního plánu, schvalovat se bude v únoru

Liberec téměř po 15 letech dokončil návrh nového územního plánu. Náklady na jeho vytvoření včetně mezd si za tu dobu vyžádaly zhruba 40 milionů korun. Zastupitelé budou nový územní plán schvalovat na konci února, řekl primátor Jaroslav Zámečník...

Podle opozičního zastupitele Jaromíra Baxy (LOL) se během let z návrhu územního plánu podařilo odstranit řadu problematických záměrů. „Mezi ty nejvýznamnější patří zrušení plánů na průmyslovou zónu na orné půdě v Machníně, omezení průmyslové zóny v Ostašově. Došlo ke změně tras řady silnic, především takzvané sběrné obvodové komunikace pod Ještědem, ale nejen té," řekl.

V územním plánu získaly podle něj ochranu zahrádky, které měly být původně přesunuté na plochy pro bydlení, a hrozilo tak, že by postupně zanikly. „Naopak se nepodařilo zabránit rozpínání města do krajiny, územní plán také umožňuje rozvoj některých průmyslových areálů uprostřed obytných čtvrtí. Řadu věcí půjde řešit budoucími aktualizacemi," řekl Baxa. Obává se ale, že to nebude možné ve všech případech.

Na podnět opozice dnes zastupitelé schválili i sadu opatření, která určují, jak má město postupovat při plánované výstavbě v některých lokalitách. „Mají posílit pozici města při jednání o povolování staveb nebo pro měření kvality ovzduší v okolí průmyslových areálů v obytných zónách," dodal Baxa.

Územní plán počítá s tím, že by Liberec měl mít výhledově 110 tisíc obyvatel, nyní jich má zhruba o šest tisíc méně. Nový územní plán umožní výstavbu až 10 500 bytů včetně rodinných domů. „Za důležité považuji mimo jiné i to, že v rámci nového územního plánu má každá jedna parcela určený koeficient, nakolik smí být zastavena a nakolik tam musí zůstat zeleň," uvedl již dříve primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro LK). Příprava nového územního plánu Liberce stála přes 40 milionů korun, kompletní dokumentace k němu váží přes čtvrt tuny.

Hodnocení článku je 60 %. Ohodnoť článek i Ty!

Autoři | Foto Denisa Albaniová

Štítky liberec, územní plán, zastupitelstvo

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Pavel Horych

Výzva majitelům nemovitostí na území města Liberec.
Pokud v případě vašeho stavebního záměru bylo reálné získat územní souhlas, souhlas se stavbou nebo společný souhlas do 12. 3. 2022, tedy jste podali žádost o vydání územního souhlasu, souhlasu se stavbou nebo společného souhlasu na stavební úřad nejpozději v průběhu ledna 2022 a vaše představy o stavebním záměru byly "nabourány" tím, že Vám od 24. 2. 2022 odbor územního plánování vydal nesouhlasné závazné stanovisko podle § 96b z. č. 186/2006 Sb. nebo nesouhlas/záporné vyjádření vydané za statutární město Liberec jako za účastníka řízení z toho důvodu, že váš záměr není v souladu s novým územním plánem a to i přes to, že nový ÚP je účinný až od 12. 3. 2022, potom se braňte tím, že váš záměr podáte i s tímto nesouhlasným stanoviskem nebo vyjádřením. Váš záměr bude sice stavebním úřadem zamítnut, ale stavební úřad zde neviňte z něčeho špatného, protože nemohl rozhodnout jinak a podejte proti vydanému "nepovolení" stavby odvolání k nadřízenému orgánu. Nadřízení orgán by měl poté řešit rozporované stanovisko, nesouhlas nebo záporné vyjádření odboru územního plánování (proti samotnému stanovisku, nesouhlasu nebo zápornému vyjádření odboru územního plánování, i když bylo vydáno v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy, se není možné odvolat - musí se na to jít přes odvolání proti "nepovolení" stavby stavebním úřadem - opakuji, stavební úřad v tom je nevinně). Pokud bude odvolací orgán jen trochu soudný, tak musí tuto svévoli shodit ze stolu.

Odbor územního plánování MML si totiž od 24. 2. 2022 po svém vykládá termíny platnost předpisu a účinnost předpisu. Platnost předpis (v tomto případě nový územní plán, který byl vydán opatřením obecné povahy) nabývá dnem vyhlášení, v tomto případě tedy 24. 2. 2022. Účinnost, tzn. právní vymahatelnost, předpis nabývá obvykle v něm uvedené lhůtě. Obvykle je účinnost uvedena na konci předpisu. Pokud tato lhůta nabytí účinnosti není v předpisu uvedena, potom se předpis stává účinným 15. dnem od uvedení v platnost. Nejdříve je tedy platnost, ze které zatím pro nikoho nevyplývá žádná povinnost a až poté je účinnost, kde je předpis již právně vymahatelný a je nutné se jím řídit. Statutární město Liberec si ovšem ze své povinnosti ctít rozdíly mezi platností a účinností právních předpisů nic neděla a jako samospráva si samo o sobě rozhodlo, že při vydávání stanovisek, ne/souhlasů a ne/vyjádření bude požadovat splnění nového územního plánu i v době, kdy nový územní plán ještě není účinný, tzn. již od 24. 2. 2022 (účinný je ÚP až od 12. 3. 2022). Pokud Vám výše uvedená svévole odboru územního plánování nebo statutárního města Liberec zastoupeného odborem územního plánování způsobila nebo ještě způsobuje problémy stejně jako mě, potom se braňte. To, co tady statutární město Liberec prostřednictvím odboru územního plánování předvádí, je neslýchané. Mimochodem to, co je uvedeno výše o rozdílu mezi platností a účinností nového územního plánu, má město Liberec samo uvedeno na svých internetových stránkách viz. www.uzemniplanliberec.cz/ (pokud by text z tohoto odkazu byl náhodou přepsán, potom mohu poskytnout printscreen původní stránky, případně HTML kód pro zobrazení původní stránky offline). Vzhledem k urputnosti, kterou úřad územního plánování vymáhá dodržování nového územního plánu již od 24. 2. 2022, kdy ÚP ještě není účinný, se nabízí otázka proč tomu tak je. Skutečně se stane něco tak hrozného, když statutární město Liberec bude mezi daty 24. 2. 2022 až 12. 3. 2022 ctít základní principy vydávání právních předpisů, nutno říct, že i pro něj závazné a občanům Liberce tak umožní si do 12. 3. 2022 v klidu, bez stresu a na poslední chvíli vyřídit souhlas s jejich stavbami, které si po nabytí účinnosti už prostě nepostaví, protože nový územní plán takovým způsobem osekal zastavitelné plochy stabilizovaných ploch v rozsahu "zastavitelnosti" 10 - 30 % v případě stabilizovaných ploch pro bydlení, že majitelům nemovitostí ve stabilizovaných plochách značně snížil možnost zástavby jejich pozemků? Chtělo by se říct, komu tím prospějete nebo co tím sledujete případně v prospěch koho tak činíte (v prospěch "běžných" obyvatel to nebude), že dodržování nového územního plánu v období od 24. 2. do 12. 3. tlačíte přes hranici zákonnosti. Pokud jste dočetli až sem, tak Vám děkuji a prosím, šiřte to dále, ať je vidět, jak to v Liberci chodí.

sobota, 5. března 2022, 13:41

Pavel Horych

Majitelé nemovitostí na území města Liberce. S novým územním plánem byly zavedeny panem Zámečníkem tak opěvované koeficienty zastavění pozemků nadzemními stavbami. V centru a širším centru města se jedná o hodnoty koeficientů v rozsahu 20 - 30 % u ploch určených pro bydlení. U celkem velkého množství pozemků určených pro bydlení je to ale i méně než 20 % (10, 15). Ten, kdo o to má zájem, si může posčítat plochy svých pozemků a dle koeficientu zastavění uvedených v novém územním plánu si může určit, kolik metrů čtverečních z plochy svých pozemků si může v budoucnu zastavět nadzemními stavbami. V mnoha případech zjistíte, že si díky nově zavedeným koeficientům zastavění nadzemními stavbami na svých pozemcích ke stávajícím stavbám legálně nepostavíte už vůbec nic. Ale zelený trávník mít budete, to zase ano.

čtvrtek, 3. března 2022, 11:54

Michal Mazgal

Při vyvlastňování pozemků by mělo dojít k tomu, že nebude vyplacena odhadní cena nemovitosti!!! Ale, že město zaplatí stěhování, náhradní bydlení a vybudování nemovitosti, která bude stejně užitná!!! To znamená, že když má někdo na zahradě bazén, kurník, králíkárnu a mnoho jiného, tak by město mělo zaplatit za přestěhování a vybudování a né dát drobné!!! To znamená, že odhad, podle kterého se pak bude odškodňovat by měl tyto položky obsahovat!!!

neděle, 27. února 2022, 22:36

Lenka Staňková

Dobrý den! Jestli si páni radní myslí, nebo se tak aspoň prezentují, že dělají vše pro obyčejné lidi,tak je to jen pozlátko,co se třpytí. Vůbec jim na lidech nezáleží,myslí samozřejmě jen na sebe,aby jim všechny plány přinesli co největší užitek. A to třeba i tím, že dají nějakou zakázku nového nesmyslného projektu firmě,že které jim něco ,,kápne". Ale že s tím lidé nesouhlasí( a je jich mimochodem daleko víc, než je lidí,co o projektu rozhodli), jim vůbec nevadí. Jde jim jen o svoje blaho! Že se nestydíte a můžete s tím existovat! Rozhodně nepůjdu tuto sestavu volit!

pátek, 25. února 2022, 22:35

Jindřich Ženíšek

HDPan Hladový se projevil jako, no, slušně napsáno, jako méně chápavý. Takové urážky dokáže vyplodit ten, kdo sám nic nedokáže a neumí.

pátek, 25. února 2022, 15:20

Petr Hladový

Zámečník, Šolc a především Janďourek se budou zodpovídat za stávající zvěrstva. Žádné další plány neprojdou. Kor ne Papírák. Tečka. Konec diskusí. Seberte si švestky a táhněte do hajzlu.

pátek, 25. února 2022, 10:37

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.