Počasí dnes5 °C, zítra6 °C
Úterý 20. února 2024  |  Svátek má Oldřich
Bez reklam

Liberecký kraj letos ocenil 88 žáků za reprezentaci v oblasti vzdělávání

Ve středu se v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje konalo ocenění 88 žáků základních a středních škol za výjimečnou reprezentaci kraje v celostátních a mezinárodních soutěžích, stejně jako za jejich vynikající aktivity v oblasti vzdělávání v minulém školním roce. Ocenění žákům předávali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a členové rady kraje Vladimír Richter a Jiří Ulvr.

„Stejně jako v roce 2022 mohli na ocenění nominovat žáky zástupci základních a středních škol. Celkem odbor školství zaevidoval nominace na ocenění 88 žáků z 9 škol. Tyto nominace byly předloženy k posouzení Radě Libereckého kraje a členové rady rozhodli o výběru nominovaných na ocenění,“ uvedl náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Jiří Čeřovský, který slavnostní oceňování zaštiťuje a pořádá.

Liberecký kraj vyzval k nominacím na ocenění čtyři kategorie. První z nich ocenila úspěchy ve tradičních vědomostních soutěžích projektu Libereckého kraje s 16 nominovanými žáky. Ve druhé kategorii bylo oceněno 42 žáků za vynikající výsledky v celostátních soutěžích s technickým a přírodovědným zaměřením. Mezinárodní úspěchy všeho druhu (vědomostní, dovednostní, umělecké a sportovní) byly hodnoceny ve třetí kategorii se 29 nominacemi. Ve čtvrté kategorii odborníci posoudili 14 žáků za mimořádné úspěchy ve vzdělávání.

„Přestože vzdělávací soustava v České republice není v příliš dobrém stavu a její úroveň bohužel klesá, jsem potěšen, že se stále najde tolik mladých lidí, kteří dokáží pracovat se svým nadáním. Znalosti a vědění totiž patří k nejdůležitějším aspektům našeho života a čím více jich máme, tím více nás to osvobozuje. Přestože Liberecký kraj je druhý nejmenší v naší republice, řada zdejších žáků dokáže v republikových i v mezinárodních soutěžích uspět, což je velmi cenné nejen pro ně samotné. Jejich úspěchy jsou především o tvrdé práci a snaze,“ dodal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Ocenění žákům předával také Jiří Ulvr, pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „Všem přeji, aby svůj talent, nadání, znalosti, dovednosti, zájem a nadšení pro určitou věc dokázali využít k uskutečnění svých plánů, snů či předsevzetí. Proto si myslím, že s některými se setkáme i při některém z dalších ročníků oceňování. Šikovných talentovaných i mimořádně talentovaných mladých osobností máme v kraji stále dost, jen někdy nejsou správně vidět. A právě zviditelnění těchto šikovných osobností je cílem naší akce,“ doplnil radní.

Radní Vladimír Richter poděkoval zástupcům škol za podporu svých žáků i rodičům všech oceněných. „Děkuji přítomným zástupcům škol za podporu svých žáků a přeji jim, aby měli možnost stále vzdělávat dostatek výjimečných, talentovaných, pracovitých a zdravě ambiciózních jedinců. Velké díky patří také rodičům všech oceněných, kteří svým dětem dávají to správné zázemí pro jejich rozvoj a úspěch,“ dodal.

Ocenění studenti obdrželi od Libereckého kraje finanční odměnu a pamětní list jako uznání za své vynikající chemické dovednosti. Tuto finanční podporu ještě obohatila obecně prospěšná společnost iQLANDIA, dlouholetý partner kraje v projektech podpory nadaných dětí a mládeže v oblasti chemie. Výjimečným momentem bylo osobní předání ocenění mladým chemikům Václavem Dostálem, ředitelem společnosti iQLANDIA.

Ocenění žáci:

Max Petrnoušek (Gymnázium v České Lípě) – ocenění za vítězství v celoevropské online překladatelské soutěži Juvenes Translatores (Mladí překladatelé).

Michal Hřebík (Gymnázium v České Lípě) – ocenění za 4. místo v republikovém finále Astronomické olympiády v kategorii žáků 6. a 7. ročníků (primy a sekundy víceletého gymnázia).

Jiří Vestfál (Gymnázium a SOČ pedagogická v Liberci a nyní student Vysoké škole chemicko-technologické v Praze) – ocenění za vítězství v celostátním kole 59. ročníku Chemické olympiády organizované Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a za vynikající reprezentaci v Mezinárodní chemické olympiádě ve Švýcarsku, ve které se umístil ve stříbrném pásmu (širší bodové rozhraní).  

tým „Jeronýmové“ (Gymnázium F. X. Šaldy) – Jiří Vestfál, Vojtěch Novosád, Adam Hošek, Martin Břečka, Antonín Molčan – 4. místo v celostátní týmové soutěži Chemiklání.

Adam Pustka (Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci) – ocenění za vynikající výsledky v soutěžích v oborech matematika, fyzika a astronomie. V Matematickém klokanovi patřil Adam mezi 11 řešitelů s druhým nejvyšším počtem dosažených bodů, a to z více než 17 tisíc soutěžících, a významně se zasloužil o zisk 3. místa v soutěži EUROREBUS o putovní pohár škol.

Adam Pustka, Vojtěch Janáček, Jakub Jiroutek, Petr Klinger, Jakub Maděra, Ondřej Menzel, Dan Mochal, Štěpán Roubíček a Martin Vykuka (Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci) – skvělý výsledek v Soutěži škol o putovní pohár EUROREBUS – vědomostní soutěž tříčlenných týmů, kterou pořádá obecně prospěšná společnost TERRA KLUB. Soutěžní otázky vyžadují znalosti z oblasti geografie, historie, přírodopisu a společenských věd, část z nich se rovněž zaměřuje na aktuální světové dění.

Milan Alex Vévoda (Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci) – oceněný za první místo v Geologické olympiádě v kategorii určené žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a za vynikající výsledky v astronomické a zeměpisné olympiádě.

Patrik Pöschl (Gymnázium F. X. Šaldy Liberec) – oceněn za výborné výsledky v matematické, fyzikální a chemické olympiádě a v celostátní matematické soutěži Náboj.

Michaela Urbanová (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec) – oceněna za úspěšnou reprezentaci v ústředním kole olympiády v německém jazyce a za další úspěchy v matematické, fyzikální a astronomické olympiádě.

Vojtěch Krejzar (Gymnázium F. X. Šaldy) – oceněn za mimořádné úspěchy ve vzdělávání, především v matematice, 1. místo v krajském kole matematické olympiády v kategorii určené žákům 3. a 4. ročníků střední školy, nejlepší řešitel Matematického klokana v kategorii určené žákům 4. ročníků a v nepovinné státní maturitní zkoušce „matematika rozšiřující“ dosáhl 100% úspěšnosti jako jeden z 10 žáků v celé České republice.

Jakub Mertlík (Gymnázium Turnov) – první místo v celostátním kole Geologické olympiády v kategorii určené žákům středních škol.

Josef Šedivý (Základní škola a mateřská škola Studenec) – oceněn za 3. místo v celostátním kole Geologické olympiády v kategorii žáků základních škol a za vynikající výsledky v krajských kolech fyzikální, biologické, zeměpisné, matematické a dějepisné olympiády. 

Kateřina Krejčová, Natálie Wildmanová, Matyáš Hřebík a Šimon Janoušek (Gymnázium v České Lípě) – oceněni za vítězství v celostátním finále soutěže Pohár vědy 2023, a to napříč kategoriemi

Adam Špindler, Lenka Machová, Pavel Prokop, Klára Cebulová (Gymnázium v České Lípě) – oceněni za 2. místo v celostátním kole soutěže Pohár vědy a 4. místo soutěže ChemQuest v kategorii určené žákům středních škol.

Magdaléna Bažantová, Michaela Machová, Jiří Pittner (Gymnázium v České Lípě) – oceněni za 3. místo z celostátního kola soutěže ChemQuest v kategorii určené žákům základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, ve kterém demonstrovali svůj experiment s názvem „Voda třikrát jinak“.

Ema Vlčková (Gymnázium v České Lípě) – oceněna za 3. místo v celostátním finále Soutěže v anglickém jazyce v kategorii určené žákům nižších ročníků víceletého gymnázia (tercie a kvarty).

Veronika Zajacová (Gymnázium a SOŠ pedagogické v Liberci) – oceněná za 4. místo v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), autorka odborné práce s názvem „Beta čtení“.

Aneta Táborská (Gymnázium a SOŠ pedagogická v Liberci) – oceněna za obhajobu vědecké práce nazvané „Trenérství a metodika šachu“ v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ).

Natalie Kočí (Gymnázium a SOŠ pedagogické v Liberci) – oceněna za 5. místo v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Natalie je autorkou práce s názvem „Japonská etiketa a její porovnání s českou etiketou“.

Roman Princ (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci) – oceněný za 5. místo v celostátním finále SOČ, autor odborné práce s názvem „Mobilní aplikace pro čidla CHESTER“, kterou obhajoval v oboru Informatika.

Jakub Vavřín (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci) – oceněný za 5. místo v ústředním kole SOČ s obhajobou práce s názvem „Výroba pásové brusky“ v oboru Strojírenství, hutnictví a doprava.

Matouš Černý (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci) – oceněný za reprezentaci v celostátním finále SOČ v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí a za kvalitní zpracování odborné práce s názvem „Výroba filamentu z PET lahve“.

Antonín Mizera (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci) – oceněný za 6. místo v celostátním kole soutěže v programování, kategorii Mládež, určené žákům všech typů středních škol.

Michal Mlejnek, Patrik Danilevič, Jakub Rada, Jiří Buršík, Matyáš Bennedek, Matěj Jodas, Tomáš Bezányi (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci) – oceněni za účast v mezinárodní elektrotechnické olympiádě NIESSE-ELEKTRO, která se konala v Žitavě za účasti studentů z Polska, Německa a České republiky.

Matěj Hrabal, Jaroslav Kunst, Marek Maškarinec a Jabub Víta (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci) – oceněni za zvláštní cenu za projekt „univerzální robotická platforma pro automatizaci domácnosti“.

Marek Čihula, Filip Gujda, Tomáš Koňák, Jan Prokeš, Filip Zítko, Martin Zlámal a Ondřej Syřiště (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci) – oceněni za účast v mezinárodní soutěži „Stříbrný píst SMC“, kterou organizují společnosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o. a SMC Priemyselná automatizácia, s.r.o.

Eliška Macelová (ZŠ U Lesa v Novém Boru) – oceněna za skvělé umístění v celostátním kole soutěže ve francouzském jazyce.

Jan Beránek, Eliška Krausová a Jan Činčera (Gymnázium a Střední odborné škola pedagogická v Liberci) – oceněni za 2. místo z celostátního finále Ekologické olympiády.

Jan Lubomír Bárta, Karolína Čvančarová, Petr Jaška, Šimon Kunca, Julie Škorpilová, David Herbst (Gymnázium v České Lípě) – ocenění za reprezentaci v národním finále týmové soutěže Zlatý list.

Tereza Kvapilová (Střední škola řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou) – oceněna za mimořádný úspěch v celorepublikové soutěži hodnocení samostatných odborných prací při závěrečných zkouškách, kterou pro žáky odborných škol pořádá hospodářská komora ve spolupráci s Cermatem.

Matyáš Amler, Jiří Číž, Benjamin Gregorov, Martin Hilscher, Vojtěch Marek, Jan Poche, Martin Rydlo a Jan Ther (Střední škola v Semilech) – oceněni za vítězství ve finále soutěže Středoškolské mistrovství republiky v požárním sportu.

Lucie Bímová, Julie Dousková, Jasmína Herešová, Tereza Jurková, Ema Kupcová, Lucie Lelková, Sára Müllerová, Adéla Pytlounová a Andrea Vozňáková (Gymnázium a SOŠ pedagogická v Liberci) – oceněny za 7. místo na Mistrovství Evropy středních škol ve volejbale v Trebinje v Bosně a Hercegovině.

Jakub Nigrin (SPŠ a VOŠ V Liberci) – zvláštní ocenění Rady Libereckého kraje za největší podíl na záchraně života topící se ženě, když ji vytáhl za asistence spolužáků na břeh před příjezdem přivolaných záchranných složek. Záchranná akce nastala v Harrachově v červnu 2023 během sportovně turistického kurzu žáků SPŠ a VOŠ V Liberci.

Hodnocení článku je 80 %. Ohodnoť článek i Ty!

Autoři | Foto Liberecký kraj

Štítky Liberecký kraj, ocenění, vzdělávání, školy

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Liberecký kraj letos ocenil 88 žáků za reprezentaci v oblasti vzdělávání  |  Společnost  |  Zprávy  |  Liberecká Drbna - zprávy z Liberce a Libereckého kraje

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.