sobota 16. listopadu 2019 Otmar

Byla to velká zkušenost a poučení, že si musíme lépe vybírat koaliční partnery, říká odvolaná náměstkyně Karolína Hrbková

Na vaše otázky v dnešním on-line rozhovoru odpovídala odvolaná náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková (Změna). Tu nečekaně nechalo na posledním letošním zasedání odvolat městské zastupitelstvo pro údajné manažerské selhání. Jak vidí samotné odvolání ona, bylo navržení tohoto bodu na jednání zastupitelstva skutečně tak nečekané a co hodlá dělat bývalá náměstkyně nyní? Na to jste se v dnešním rozhovoru ptali vy, čtenáři Liberecké Drbny. Vaše otázky a odpovědi Karolíny Hrbkové vám přinášíme v tomto článku.

Podobná podpásovka musí hodně bolet, neodradilo vás to od dalších politických aktivit? 

Pro mě to byla velká zkušenost a poučení, že si musíme lépe vybírat koaliční partnery. Od další práce mě to neodradilo - ať už politické nebo jiné... 

Kdy jste začala tušit, že se chystá vaše odvolání?

První zmínku jsem zachytila v úterý, ale nevěřila jsem tomu. Poprvé se mnou promluvili až ve 12:30 ve čtvrtek a ve 13:00 se o tom dozvěděli kolegové náměstci za Změnu. Po 15:00 jsem byla odvolána. Bylo to hodně nefér, skoro bych řekla až manažerské pochybení primátora.

Už víte, co budete dělat dál?

Zbylo mi za tento rok cca 20 dnů dovolené, tak si zkusím odpočinout :-) také mi tři měsíce poběží plat, takže bych tento čas ráda věnovala některým úkolům na městě, které jsem neměla čas dokončit, dokud sem byla ve funkci.  

Pan Rutkovský prohlašuje, že územní plán za jeho vedení byl připraven k vydání. Jak to je podle vás, proč tedy došlo k jeho přepracování? 

Návrh územního plánu od pana Rutkovského k vydání připraven nebyl, dokonce ani k veřejnému projednání. Chyběl mu souhlas z Krajské hygienické stanice a územní studie zeleně. K přepracování došlo z více důvodů - územní studii zeleně jsme nahradili samostatným výkresem Koncepce krajiny, dále jsme přehodnotili rozvoj města - výstavbu jsme koncentrovali směrem ke středu města a na okrajích jsme nové návrhové plochy omezili. Liberec je totiž město sevřené horami a do budoucna tak má relativně málo prostoru pro plošný rozvoj. Navíc jsou ve městě plochy, které rozvoj umožňují i nyní, jen nejsou zastavěny. Podle mě je vhodnější tlačit na zastavění těchto ploch než přidávat další a další.

Má práce navazovala na činnost pana Rutkovského, jen jsem zajistila, aby byl územní plán upraven v některých oblastech, jako je intenzifikace zástavby v centru města, rozvolnění zástavby v okrajových částech nebo zajištění dostatku volného prostoru pro rekreaci a pro zachování kvalitního životního prostředí. V současné chvíli si myslím, že by bylo krajně nezodpovědné se k původnímu návrhu vracet. Nebyl dokončen, chyběl souhlas dotčeného orgánu a chyběla územní studie zeleně. Vrátit se k tomuto návrhu by byl krok zpět. 

Víte, kolik vlastně zbývá nevyřízených připomínek k územnímu plánu? 

Návrhy rozhodnutí o vypořádání námitek a připomínek se dotčeným orgánům zasílají až po veřejném projednání. Dá se tak říct, že žádná z námitek není vyřízena 

Celý tento krok, kdy Vás primátor odvolal, se jeví jako tendenční. Vidíte v tom také postranní úmysly? Už jen to, že si přípravu územního plánu přidělal pan Batthyány pod sebe.

Územní plánování je velmi zajímavý obor a hraje se v něm o velké peníze. V Liberci půjde o stovky milionů až miliardy. Jde o velkou lobby, což byl asi také důvod, proč se mnou mělo mnoho lidí problém. Do politiky jsem přišla z neziskového sektoru, kdy jsem se dlouhodobě zabývala veřejnou zelení a zájmy občanů. Nemyslím si však, že by se primátor pustil do větších úprav územního plánu. Mám k dispozici všechny podklady a budu se dotazovat na veškeré změny a důvody jejich provedení.  

Zdá se, že se "někomu" nový územní plán (ÚP) nelíbil. Jaká jsou podle vás ta sporná místa? Ještěd? Průmyslové zóny? Nějaká další? 

Jde o změnu v legislativě - nový ÚP už by měl být do budoucna pouze aktualizován. Pokud nebude do roku 2020 vydán nový ÚP, bude se rozhodovat podle předchozího plánu, který je starý několik desítek let. Starý ÚP by ale i tak bylo nutné nahradit novým, neboť už neodpovídá realitě a má dost velké rezervy. 

ON-LINE ROZHOVOR: Na slovíčko s odvolanou náměstkyní primátora Karolínou Hrbkovou

Co vlastně obnáší práce na přípravě nového územního plánu? 

Zkusím to popsat stručně, i když asi nepodchytím všechny aspekty této práce. Je to hlavně o jednání - jako určená zastupitelka jsem fungovala jako prostředník mezi vedením města, pořizovatelem (úředníky) a zpracovatelem (firma SAUL). Na základě pokynů od zastupitelstva města zpracovatel vypracuje mapové a textové podklady, pořizovatel a určený zastupitel je zkontrolují a předloží k projednání dotčeným orgánům a veřejnosti. Dotčené orgány uplatní stanoviska, občané pak námitky a připomínky. Všechny tyto podněty pak zpracovatel, pořizovatel a určený zastupitel musí projít, posoudit a navrhnout jejich řešení a znovu je pak nechat projednat. Určený zastupitel pak řeší v rámci dohadovacích řízení dohody s dotčenými orgány. Je také tím, na koho se obracejí jednotlivci. Tento proces se v rámci přípravy ÚP opakuje i několikrát. 

Vaše koalice stále funguje, jaký bude vlastně další vývoj? Neumím si představit, že by koalice dál fungovala. 

Otázka je, jak funguje... Další vývoj nyní s kolegy promýšlíme a není to lehké. Jako strana jsme již podruhé vyhráli volby a chtěli bychom se podílet na vedení města. Na druhé straně máme partnera, který nás již podruhé zradil (první obdobný případ bylo odvolání profesora Šedlbauera z postu předsedy představenstva dopravního podniku). Znovuobnovení důvěry asi není při zachování personálního složení koalice možné. Já jsem nabídla, že po dobu 3 měsíců, kdy mi běží plat, budu kolegům na městě pomáhat a je to čas, který můžeme využít pro jednání.  

PSALI JSME: Liberečtí zastupitelé odvolali náměstkyni primátora Karolínu Hrbkovou

Co si myslíte o tom, že náměstek Tomáš Kysela, který nezvládá ani svou gesci, do ní přibral ještě i zeleň a životní prostředí? Myslíte, že zvládne zlepšit čistotu města tak, že i pan Grossmann bude spokojený?

Existují lidé, kteří nebudou spokojeni nikdy. Osobně doufám, že odbor ekologie zůstane jako samostatný odbor magistrátu, protože jeho včlenění zpět do obrovského odboru správa veřejného majetku by byl krokem zpět. Zeleň a veřejný prostor je potřeba plánovat s lidmi pro lidi a v tom má pan Kysela velké rezervy.

Jak daleko je územní studie krajiny? 

Územní studie krajiny je projekt, na který jsem obzvláště hrdá. Zpracovali jsme zadání a vysoutěžili jsme je. Ze čtyř uchazečů byl jeden vybrán a čekáme na podpis smlouvy. Pokud vše půjde dobře, měla by vzniknout kvalitní (s ohledem na zpracovatele) studie krajiny pro celé ORP Liberec.  

Foto MML

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.