neděle 9. srpna 2020 Roman

POLITICKÁ KORIDA: Má u krajského úřadu vyrůst parkovací dům?

Vedení Libereckého kraje připravuje rozsáhlou revitalizaci okolí krajského úřadu. Projekt je nyní rozdělen na dvě etapy, v té první vznikne parkovací dům, poté dojde k úpravě okolí úřadu, a to včetně náplavky. A právě na samotný parkovací dům jsme se zeptali jednotlivých stran zastoupených v zastupitelstvu a také těch, které mají šanci uspět ve volbách.

Otázka tedy zněla: Je podle vás potřeba, aby kraj u svého sídla postavil parkovací dům?

Odpovědi řadíme tak, jak nám od oslovených lídrů, jak nám přišly v čase.

Jiří Šolc (Společně pro Liberecký kraj)

Já myslím že ano a to hned ze dvou dobrých důvodů. Jednak pokud má platit záměr kraje a města na kultivaci prostředí a okolí sídla Libereckého kraje formou náplavky a přiléhajícího parku, auta musí někam zmizet. A za druhé spoléhat se na kapacity soukromých společností u tak citlivé komodity jako je parkování, může být zatraceně krátkozraké. Nejdříve k náplavce. Přístup k řece Liberci dlouhodobě chybí, Nisa už není tou barevnou stokou, jakou byla před 30ti lety. Kultivace prostoru náplavkou a veřejným parkem je vskutku dobrý nápad. Tím ale zmizí dnešní parkovací místa sloužící zaměstnancům a návštěvníkům úřadu. V okolí kraje jich je míst nedostatek a tak logicky se musí s těmi auty něco stát. O tom že by lidé z celého kraje jezdili na úřad na koloběžce či tramvají může snít jen bláhový naivka. Lidé prostě auta k práci potřebují. Z tohoto důvodu je stavba kapacitně přiměřeného domu dobrým nápadem, navíc podpořená městskou dotací v rámci IPRÚ (zdroje EU). Druhým důvodem je jistá forma nezávislosti. Spoléhat se na soukromé kapacity v okolí úřadu může být krátkozraké. Vlastník parkoviště může bezdalšího dramaticky parkování zdražit a nebo na čas úplně zrušit v rámci svého podnikatelského záměru. Bude to jeho svobodná volba a neudělá s tím nikdo nic. To by si kapacitu musel kraj nakoupit např. na 20-30let dopředu a to se obávám, že by se leckomu (třeba mně) mohlo zdát nehospodárné. Obávám se totiž, že by to bylo dražší, než stavět dotovaný parkovací dům ve své režii.

Jan Korytář (Změna pro lidi a krajinu)

Stavba parkovacího domu u sídla kraje by z mého pohledu investiční prioritou kraje být neměla. Pokud by v Liberci někde parkovací dům vzniknout měl, pak u nádraží ČD a ČSAD, kde by sloužil jak Liberečanům, kteří využívají vlak nebo autobus, tak také návštěvníkům města, kteří by zde mohli pohodlně přestoupit na tramvaj do centra, ZOO, na Ještěd a vlastně na většinu klíčových turistických cílů. Bohužel ale tento parkovací dům u nádraží byl z dílny Změny a po posledních volbách připravovaný projekt Starostové stopli a strčili do šuplíku, ačkoliv na něj město mohlo získat dotaci 85%. A pak je tu ještě jeden pohled - více, než parkovací místa pro auta u sídla kraje potřebujeme v kraji sociální byty a lůžka v domovech pro seniory. Takže za mě osobně  parkovací dům u kraje v této době jednoznačně NE.

Radovan Vích (SPD)

V této souvislosti zastávám názor, že krajský úřad si zaslouží adekvátní podmínky pro výkon samosprávy odpovídající požadavkům 21. století. K tomu bezpochyby patří parkoviště nejen pro vedení kraje, ale zejména pro občany a zástupce 215 obcí, které úředníky na krajském úřadu kvůli rozmanité agendě a dotačním titulům čím dál častěji navštěvují. Je potřeba jednoznačně odmítnout návrhy výstavby jakéhosi periferního parkoviště typu P+R, odkud by návštěvníky a zaměstnance krajského úřadu dovážela kyvadlová doprava. Na západě od nás se při nedostatku vhodného místa staví v těchto a podobných případech spíše podzemní garáže, samozřejmě pokud to stav podloží a stávající inženýrské sítě dovolují. To by zřejmě vyšlo levněji a bez potřeby výstavby parkovacího domu. Zbylou částku, alokovanou na případnou výstavbu parkovacího domu, bych potom raději použil pro potřebné, tedy pro dětské domovy, domovy pro seniory, hospice a také pro případné zvýšení mezd pracovníkům v sociálních službách.

Stanislav Mackovík (KSČM)

Výstavbu parkovacího domu vedle sídla kraje nepovažuji v současnosti za prioritu. Pokud se podívám po našem kraji, tak v řadě míst jsou mosty v dezolátním stavu (Božíkov, Zahrádky, Ploužnice..) Vedení kraje mosty v předvolebním roce ,,vylepšilo,, pomocí betonových panelů, které zužují šířku mostu zhoršují průjezd. Silnice se v našem kraji opravují hlavně v roce, kdy jsou nějaké volby. Najednou nikde nejsou Starostové s cedulí, že ta či ona stavba je v majetku Libereckého kraje - jako tomu bylo v srpnu 2012. Parkovací dům by byl jen přepych. V našem kraji vidím jiné priority. Schází zubní pohotovost v každém okrese. Pacienti dlouho čekají na vyšetření a některé operace jsou na pořadník. Prioritou kraje se musí stát péče o lidi a ne zájmy o stavební firmy, kam malijí beton..

Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj)

Předem bych rád uvedl, že výstavba parkovacího domu je součástí celého projektu kultivace sídla Libereckého kraje včetně vybudování náplavky. Nelze proto oddělovat jedno od druhého a považovat výstavbu parkovacích ploch za jednu samostatnou akci. Úvodní otázka této Politické koridy je tudíž až zbytečně návodná a sugestivní, nahrávající případným kritikům celé investiční akce. V žádném případě nechceme vybudovat pouze parkovací dům s tím, že vše ostatní nám bude lhostejné. 

V současné době jsme projekt „Parkovací dům, lávka a kultivace sídla Libereckého kraje“ rozdělili na dvě etapy, a to na parkovací dům (Etapa 1) a okolí úřadu (Etapa 2). U výstavby parkovacího domu pracuje Liberecký kraj s možností potenciální financovatelnosti záměru ještě v tomto programovém období Evropské unie. Přípravná fáze tedy ohrožena není, a to proto, že máme finance vyčleněné do rozpočtu odboru investic a správy nemovitého majetku. 

Parkovací dům by beze zbytku projektu nedával smysl. Naopak, jsme si toho vědomi a vnímáme, že jsme zodpovědní za to, jak vypadá a bude vypadat celé okolí budovy krajského úřadu. Kultivace dolního centra města je víc než nutná. Chceme představit obyvatelům a návštěvníkům Liberce odpočinkovou zónu s jedinečným přístupem k řece Nise.

Zbyněk Miklík (Piráti)

Projekt parkovacího domu nelze vytrhnout a vnímat samostatně. Je součástí koncepčních úprav středu města, v kterých hlavní roli hraje pozice Lužické Nisy a její vztah k veřejnému prostoru. Stávající situace je tristní. Hlavní lukrativní prostor v okolí řeky, kterou bychom měli v 21 století začít vnímat jako významnou životadárnou a městotvornou entitu, zabírá nekultivovaný prostor parkovště z položených betonových bloků. Liberec je stále ještě malé město ve srovnání s velkoměstskými aktuálními strategiemi příměstských parkovišť, na které navazují MHD a pokud si přiznáme, že jsme stále zvyklí používat především vlastní auta, je řešení parkování a tedy i parkovací dům na místě.

Do krajského úřadu se sjíždějí lidé z celého kraje, proto je potřeba parkování nezbytnou součástí chodu úřadu. Nyní se Vám pravděpodobně v okolí úřadu zaparkovat nepodaří, protože je většina míst rezervována společnostmi, které mají v budově kanceláře a pokud nedojde ke změně stávající situace, budou významný prostor v okolí řeky zabírat auta, což není ve městě 21. století normální.

Okolí řeky v místě, kde je možné prostor otevřít a vytvořit náplavku, umožnit kontakt s vodu a provázat místo s pěší prostupností je nezbytné řešit v širších souvislostech a jde především o podporu pěší a cyklistické prostupnosti samotným Libercem. Kancelář architektury města Liberce (která nedávno vznikla) zpracovává (resp. má zpracovaný záměr) navázání páteřní prostupnosti kolem řeky, která s návrhem náplavky a vyzdvižení Lužické Nisy v budoucnu počítá. 

Další otázkou samozřejmě je, jak se vyvine aktuální situace vládních opatření souvisejících s množstvím investic směřujících do regionů. Pokud bychom měli projekt vytrhnout z kontextu a srovnávat ho s dalšími nezbytnými krajskými projekty, jistě by nebyl na prvním místě. Je řada jiných a důležitějších témat, které kraj musí řešit dříve. Ale zvykněme si nevytrhávat dílčí problémy a vnímat fungování veřejného prostoru jako celku. Prostupnost územím, vnímání vody jako důležité entity, která je každodenní součástí našich životů jsou témata, které kraj musí řešit souběžně ve významných strategiích týkajících se hospodaření s vodou v rámci půdy, ale i v kontextu fungování veřejného prostoru, s kterou zároveň souvisí role řek ve městě. Jsou to různá měřítka, které mají odlišný dopad a je potřeba je vnímat v souvislostech, nedělat z nich vytržené body, ale vzájemně provázanou smysluplnou síť investičních plánů, které lze hodnotit a prioritizovat vzhledem k jejich významu a dopadům, které mají na okolí.

Petr Židek (ODS)

Vznik parkovacího domu pomůže ke zkvalitnění a zlepšení parkování v daného prostoru. Současné parkoviště je ostudou centra města. Jestli bude projekt výstavby parkovacího domu citlivě sladěn s okolím, tím myslím s náplavkou a okolními budovami, může dobře zapadnout. Pokud vím kraj hledal i jinou možnost, a tou bylo možnost parkování v OD Fórum. Bohužel tam prostor k dispozici není. Za mě platí, lepší kvalitně vyvedený parkovací dům nežli divoké parkování na ploše podobné tankodromu. Vždy tady budou proti sobě stát dva tábory. Odpůrci a příznivci parkovacího domu. Každá strana bude předkládat spoustu argumentů, a každá ze stran bude přesvědčena o tom, že právě její argumenty jsou ty důležitější. Já patřím k zastáncům výstavby parkovacího domu.

Josef Šedlbauer (PRO KRAJinu)

V žádném případě, jde o naprosto zbytečně prostavěných 120 mil. Kč. Vedení kraje od začátku argumentuje tím, že je třeba tento dům postavit pro úředníky, tím se uvolní prostor u krajského úřadu a umožní se jeho zvelebení. Toho lze ale stejně dosáhnout tím, že se pro úředníky pronajme nevyužitá kapacita sousedního parkovacího domu na ulici Blažkova. V tomto parkovacím domě jsou trvale pro parkování nevyužity vrchní dvě podlaží. Ve 4. podlaží je motokárová trať a na střešní podlaží se kvůli ní ani nenajíždí. Jen tato dvě podlaží mají kapacitu 150 míst, to odpovídá počtu vozidel dnes parkujících u krajského úřadu. 

Namísto toho zde chce vedení kraje opět utrácet peníze za další stavbu, připravit další stavební zakázku. Pokud bude parkovací dům sloužit kromě úředníků i jiným řidičům, dále se tím zvýší zátěž na křižovatce Košická X Milady Horákové (u Babylonu), kde už dnes vznikají pravidelně dopravní zácpy. Jde o zásadně nevhodné řešení oproti parkovacímu domu u autobusáku. Na něj se najíždělo ihned z „dálnice“, tedy průtahu I/35. Výstavbu tohoto parkovacího domu ale vedení kraje paradoxně odložilo na neurčito. 

Jitka Volfová (ANO)

To, že jsme parkovacímu domu letos vystavili pomyslnou stopku, rozhodně neznamená, že s ním nepočítáme. Pro přirozené rozšiřování centra Liberce je parkovací dům klíčovou stavbou, a to nejen z pohledu zaměstnanců krajského úřadu, ale také místních obyvatel a návštěvníků Liberce.

Stavba parkovacího domu a revitalizace okolí krajského úřadu se staly jako jediné investice Libereckého kraje obětí koronavirové krize. Peníze, které na ně byly vyčleněny v krajském rozpočtu, byly přesunuty do rezervy s tím, že v srpnu bude známá predikce ministerstva financí, jak se bude česká ekonomika vyvíjet.

Považuji to za pragmatické rozhodnutí s ohledem na „koronavirovou“ situaci, přestože si moc dobře uvědomuji, jak důležitá a očekávaná změna to pro Liberec v budoucnu bude. Stavbu parkovacího domu proto také dlouhodobě podporuji.

Je potřeba zmínit, že se teprve na konci letošního roku bude podávat žádost o stavební povolení na parkovací dům.  Na přesun peněz z krajské rezervy je tedy dostatek času. A já udělám vše pro to, aby se tak opravdu stalo.

Josef Jadrný (ČSSD)

Liberecký kraj odkoupil pozemky před svou budovou na pravém břehu Nisy za účelem zkultivování a lepšího využívání tohoto území. Jednou z hlavních vizí bylo vytěsnění parkoviště a vybudování co nejvíce zeleně v prostoru mezi Krajem, řekou a obchodním domem Tesco.

Parkující automobily zaměstnanců a návštěvníků krajského úřadu se mohou umístit do nově vybudovaného podzemí, do nadzemního parkovacího domu nebo vytěsnit z těchto ploch úplně. Pokud přijmeme myšlenku, že parkování automobilů je zde nutné, pak nadzemní parkovací dům je z hlediska finančního i technického schůdnější, než vybudování podzemních parkovacích ploch.

Ohodnoť článek

Celkem hlasovalo1 čtenářů

Autoři | Foto Liberecký kraj

Štítky politická korida, politika, kraj, parkovací dům

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.