sobota 3. prosince 2022 Svatoslav

Koalice už má programové prohlášení. Řešit chce dluh, ale i vesecký areál

Na den přesně dva měsíce po začátku komunálních voleb představila nová liberecká koalice programové prohlášení, kterým se chce řídit v příštích čtyřech letech. Klade v něm důraz na vzájemnou spolupráci, udržitelnost, aby jednotlivé projekty šly ufinancovat a snižovat chce i astronomický dluh města. Hodlá se také zaměřit na rozvoj veseckého areálu nebo areálu bývalého výstaviště.

Projektů má koalice vymyšlených celou řadu. Nechce se už ale dostávat do situace, jako v minulém volebním období, kdy se řada z nich nestihla připravit nebo se na ně nenašly peníze. „Všechny body jsme se pokoušeli promítnout i do rozpočtu do příštích čtyř let, aby byly reálné a myslíme, si, že to reálné je,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro LK).

Programové prohlášení tak vznikalo ve spolupráci všech čtyř stran, které Liberci nyní vládnou. „Prohlášení odpovídá tomu, na čem je shoda v celé koalici. Budeme se se snažit to prosazovat společně,“ doplnil náměstek Petr Židek (ODS).

Také podle statutární náměstkyně primátora Šárky Prachařové (ANO) chce koalice více spolupracovat na řešení jednotlivých projektů. „Je to programové prohlášení, které vznikalo hodně týmově. Rozdělili jsme ho do jednotlivých gescí, ale z mého pohledu je to hodně o spolupráci jednotlivých odborů,“ vysvětlila.

Jediným nováčkem v koalici jsou Piráti. I podle jejich náměstka Jana Hrušky by programové prohlášení mohlo fungovat. „Byl jsem příjemně překvapen, do jakého detailu jsme šli, jak jsme jednotlivé body naceňovali a že skutečně odpovídají realitě městského rozpočtu,“ řekl.

Co se týče jednotlivých bodů, vedení radnice se chce v příštích letech zaměřit na snižování městského dluhu, a to každoročně o sto milionů korun. Zachovat chce výši daně z nemovitosti. Stále platí také plán přesunu nádraží do URANu, který by se měl rekonstruovat příští rok.

Dále platí projekty, o kterých se už roky mluví, a to je lepší spojení vlakem do Prahy, včetně nového autobusového nádraží v místě toho vlakového, v plánu je i revitalizace okolí přehrady.

V plánu je ale také větší využití veseckého areálu. „Máme hodně nápadů, jak areál ve Vesci rozvinout, aby aktivity v něm byly různorodější. Musíme udělat vizi rozvoje areálu, kde a jak by tam mohly být jednotlivé aktivity,“ řekl Židek, který má na starosti sportovní infrastrukturu města.

Město už podle něj začalo s přípravou toho, kde by v areálu mohly být stellplatzy. „Přemýšlíme také o tom, že by tam mohl být autokemp. Může tam být i lanové centrum, trial park a další. Nejprve se na tom ale musíme všichni shodnout,“ dodal.

Koalice také hodlá programové prohlášení každý rok aktualizovat.

Programové prohlášení koalice pro roky 2022 - 2026

Ekonomika a správa města

 • Vytvoříme vstřícné prostředí pro návštěvníky magistrátu při čekání.
 • Každý rok splatíme dluh města minimálně ve výši 100 mil. Kč.
 • Participativní rozpočet budeme organizovat každoročně, postupně navýšíme finance vyčleněné na projekty až na 10 mil. Kč ročně a upravíme kategorie projektů.
 • Vyčleníme příspěvek pro osadní výbory na jejich fungování.
 • Pro posílení transparentnosti nabídneme osadním výborům účast v hodnotících komisích větších veřejných zakázek.
 • Daň z nemovitosti nebude obyvatelům Liberce navýšena.
 • Budeme usilovat o vznik centrálního skladu civilní ochrany obyvatelstva.
 • Navýšíme počet strážníků městské policie.

Strategický rozvoj a dotace

 • Budeme vyhledávat dotační finanční zdroje, připravovat projektové žádosti a pomáhat s realizací projektů ve všech oblastech rozvoje města.
 • Začneme připravovat rozšíření Domu seniorů Františkov pro navýšení lůžek libereckým občanům.
 • Budeme pracovat na projektu obnovy libereckého výstaviště, a to konkrétně rekonstrukci Technikova pavilonu a budovy bývalé diskotéky Casino.
 • Odstraníme buňky u autobusového terminálu a zázemí nádraží přesuneme do budovy Uranu.
 • Budeme hledat dotační zdroje na výstavbu kanalizací a realizovat je jako zásadní ekologická opatření.

Sociální záležitosti

 • Navýšíme financování sociálních služeb na území města ze současných 7 na nejméně 12 mil. Kč (včetně terénních služeb).
 • Posílíme kapacity tzv. odlehčovací služby pro pečující.
 • Podpoříme vybudování kapacit dětské paliativní péče ve městě.
 • Budeme pokračovat v úspěšném projektu asistentů prevence kriminality.
 • Budeme maximálně spolupracovat s Libereckým krajem na modernizaci krajské nemocnice a výstavbě Centra urgentní medicíny.

Školství, kultura a cestovní ruch

 • Ve školách budeme podporovat a financovat intenzivnější prevenci rizikových jevů, ale i vzdělávání dětí ve zdravotní výchově a praktickém nácviku první pomoci.
 • S Libereckým krajem budeme jednat o založení liberecké konzervatoře jako místa vzdělávání hudebních a dramatických talentů.
 • Budeme pokračovat v modernizaci Divadla F. X. Šaldy a udržíme jej jako třísouborové divadlo.
 • Přispějeme každému školákovi ze základní školy na vstupenku na alespoň jedno divadelní představení za rok.
 • Zajistíme další financování na opravu kina Varšava jako kulturní památky.
 • Postupně navýšíme finanční objem dotací na podporu nezávislé kultury na nejméně 4 mil. Kč.
 • Veškeré finance vybrané z turistických poplatků za ubytování věnujeme na rozvoj cestovního ruchu ve městě.

Architektura, veřejný prostor a dopravní stavby

 • Budeme i nadále usilovat o výstavbu rychlého vlakového spojení do Prahy včetně realizace krajského přestupního terminálu veřejné dopravy, tzv. Central station.
 • Budeme pokračovat v projektu Papírové náměstí 2030.
 • Finančně podpoříme obnovu architektonicky cenných objektů ve městě a budov v městské památkové zóně.
 • V Londýnské ulici vybudujeme sběrný dvůr a ReUse centrum pro opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí.
 • Postupně dobudujeme chybějící přístřešky a nástupiště na zastávkách MHD a vylepšíme zastávky pro meziměstské autobusy na terminálu Fügnerova.
 • Připravíme a zahájíme revitalizace 10 libereckých sídlišť včetně řešení parkování a dětských hřišť – například ve Vesci, Ruprechticích, na Gagarinově a dalších.
 • Zrevitalizujeme okolí přehrady Harcov a Veseckého rybníku, stejně tak budeme podporovat další rozvoj Lesního koupaliště.
 • Napříč městem budeme vysazovat stromy a umisťovat veřejné objekty zpříjemňující život občanů, jako jsou například pítka, lavičky, koše a grilovací místa.
 • Budeme pokračovat v budování chybějících úseků vnitřního městského okruhu i dalších potřebných komunikací, a sice v ulicích Sokolská, Nová Pastýřská a Vítězná.
 • Provedeme opravy nejméně 50 ulic po celém městě.
 • Projekčně dokončíme a budeme realizovat investiční projekty, zejména Strakonická a Nová Baltská.
 • Projekčně připravíme projekty Nová Žitavská a první etapu nové obchvatové komunikace mimoúrovňové křižovatky Oblouková.
 • Zrealizujeme připravené a s osadními výbory projednané projekty jako např. chodník v Křižanské ulici nebo točku MHD Plátenická.
 • Postavíme nové chodníky v ulicích Ostašovská, Londýnská i na dalších místech.
 • S pomocí dotací zrevitalizujeme okolí parku na Rybníčku včetně přilehlé cyklostezky Odra-Nisa.
 • Budeme prověřovat napojení sídliště Rochlice ekologickou veřejnou dopravou.
 • Při výstavbě bytů a domů ve městě budeme dodržovat Zásady statutárního města Liberec pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury.
 • S pomocí dotace a vícezdrojového financování zrealizujeme projekty kanalizací Ještědská a Kadlická, Lukášovská jako přínos k čistotě vod na území města.
 • Připravíme projektovou dokumentaci na odkanalizování Karlinek a části Ostašova.

Územní plánování, energetika a majetkoprávní záležitosti

 • Městské objekty v maximální možné a efektivní míře využijeme k instalaci solárních panelů.
 • Vykoupíme pozemky pod lanovou dráhou na Ještěd a najdeme partnera, který ji na své náklady vybuduje a bude provozovat.
 • Nabídneme občanům města nové plochy pro zahradničení a komunitní zahrady.
 • Budeme se snažit naplnit parametry požadavků, aby se Liberec mohl zařadit po roce 2030 mezi klimaticky neutrální města Evropy.
 • Zaměříme se na městskou komunitní energetiku a připravíme plán na její realizaci.

Technická správa a informační technologie

 • Prověříme organizaci linek MHD.
 • Předplacené kupóny pro MHD bude možné pořídit online a prostřednictvím aplikace.
 • Zavedeme úseková měření rychlosti ve městě s cílem zvýšení bezpečnosti.
 • Budeme pokračovat v nefinanční podpoře provozu sdílených kol a koloběžek ve městě.
 • V Technických službách města Liberec změníme systém správců komunikací a zavedeme grafický systém kontroly prací ve vrstvě GIS přístupný vedení města a veřejnosti.
 • Zveřejníme mapu města, která bude obsahovat například přehled aktuálních i budoucích uzavírek a rekonstrukcí, aby občané znali termín oprav předem.
 • Rozšíříme počet životních situací, které budou moci občané vyřídit pomocí Portálu občana – nově bude možné třeba vzdáleně získat kartu pro parkování v rezidenční zóně.
 • Připravíme výstavbu první bioplynové stanice v Liberci, abychom energeticky využili bioodpad z území města.
 • V rozpočtu města budou vyčleněny prostředky na celoplošné opravy chodníků a zároveň navýšíme prostředky směřující do údržby komunikací.
 • Budeme efektivně nahrazovat veřejné osvětlení tak, abychom snížili spotřebu a emise CO2.

Majetková správa, sport a sportovní infrastruktura

 • Při stavbě nových a rekonstrukcích stávajících veřejných staveb budeme usilovat o maximální energetickou soběstačnost budov, a to při dodržení ekonomické efektivity.
 • Zrekonstruujeme městský plavecký bazén při hledání cest vícezdrojového financování, aby zůstal centrem sportu i odpočinku pro občany města a zachoval si i celorepublikový význam.
 • V centru postavíme moderní a bezpečný skatepark v celobetonové a bezúdržbové podobě.
 • Vytipujeme vhodná místa pro vybudování workoutových hřišť a zajistíme jejich výstavbu.
 • Spolu s řediteli základních škol najdeme cestu k otevření školních hřišť veřejnosti.
 • Zdvojnásobíme příspěvek na pravidelnou sportovní činnost mládeže, navýšíme podporu sportování a dalších zájmových aktivit mládeže ve městě na 34 mil. Kč ročně s bonifikací pro kluby s vyšší energetickou náročností.
 • Zaměříme se na rozvoj sportovního areálu Vesec (např. o moderní autokemp, lanové centrum, pumptrack, trial park a podobné sportovně rekreační aktivity), sportovního areálu Ještěd a Sport Parku jako míst volnočasových aktivit.
 • Budeme se věnovat rekonstrukci a rozvoji sportovišť a sportovní infrastruktury.
 • Budeme rekonstruovat školní budovy v majetku města – například půjde o základní školy U Soudu, Barvířská, Orlí či Ještědská nebo mateřskou školu Stromovka.

Městské bydlení a místní Agenda 21

 • Dokončíme 1. etapu sociálního bydlení v ulici Na Žižkově a budeme pokračovat v přípravě dalších projektů a rekonstrukcích městských bytů.
 • Připravíme vznik městské agentury pro nájemní bydlení.
 • Zajistíme pokračování úspěšného Centra bydlení Liberec na podporu zabydlování občanů města, ale i pro řešení přechodného bydlení ve složitých situacích.
 • Zapojíme veřejnost do přípravy projektů důležitých staveb.
 • Zapojíme veřejnost do přípravy digitálních projektů (např. online lítačka, Portál občana apod.) ve formě uživatelských testování.
 • V pravidelné dvouleté frekvenci budeme pořádat veřejná fóra s občany.

Hodnocení článku je 20 %. Ohodnoť článek i Ty!

Autoři | Foto Luboš Vrabec

Štítky koalice, vláda, politika, liberec, programové prohlášení

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Petr Ruprecht

Strčte si tu paskvil povolební koalici někam. Liberec = zkurvené město. Začalo Kittnerem, skončilo Zámečníkem, Šolcem, Janďourkem, Půtou, debilními občany města. Kriminalita roste exponenciálně, svinstva od KAM, přes stavební úřad, Metrostav a Syner, končící pitomými záhony a semafory dvou jmenovaných kreténů. Neděkujem, vypadněte. Uran, Skloexport, zámeček, autobusák, Jubilejní kostel, Centrum Buriana, prázdné obchoďáky, rozkopané město, feťáci napříč, autodrom v centru. Bez lanovky, přehrady, a za chvíli bez bazénu na několik let. Kulturu řeší magor Mrázková, Langr obhajuje Henleina ve vitríně. Čuráci jste. Do jednoho. Jediné řešení je evidentně defenestrace.

středa, 23. listopadu 2022, 16:32

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.