pondělí 21. září 2020 Matouš

POLITICKÁ KORIDA: Jak politici hodnotí uplynulé čtyři roky na kraji

V říjnu nás čekají volby do krajského zastupitelstva, proto je vhodný čas hodnotit jak se v končícím funkčním období dařilo tomu stávajícímu. Co se povedlo, co už tolik ne?

Tentokrát jsme se jednotlivých lídrů politických uskupení zeptali takto: Které tři věci se za poslední funkční období v Libereckém kraji nejvíce povedly a které měly naopak k optimální realizaci daleko?

Na dotaz neodpověděli zástupci ČSSD a Změny pro lidi a krajinu. Odpovědi řadíme podle toho, jak nám přicházely.

Radovan Vích (SPD)

Kladně lze hodnotit vznik vlastního vnitřního dopravce. Tímto krokem dochází dlouhodobě k ročním úsporám v řádech desítek miliónů korun. Dále lze kladně hodnotit i postup kraje ve smyslu přijatých opatření proti pandemii koronaviru a vyčlenění potřebných krajských výdajů na ochranné pomůcky a hygienické potřeby pro nemocnice, sociální služby a zařízení, kterých je kraj zřizovatelem. Kladně lze hodnotit i dobrou spolupráci s vedením krajského města. 
Liberecký kraj převzal silnice II. a III. tříd ve velmi špatném stavu, který se kraj snaží každoročně udržovat a spravovat. Nutno říci, že se to nedaří a to přesto, že se na jeho opravy ročně investuje z krajského rozpočtu částka 500 miliónů korun. Neuspokojivý stav je i v oblasti zdravotnictví, kterým se kraj potýká dlouhodobě díky špatné koncepcí ze strany státu, a kterou se snaží řešit prostřednictvím fúzí a investic do nemocničních zařízení s krajskou nemocnicí, jejíž je zřizovatelem. Jedná se však o řešení náprav špatných rozhodnutí z minulosti a snahu o řešení dočasné a nikoliv systémové.  Jako krajně znepokojující dlouhodobě považuji situaci ohledně příhraničního polského hnědouhelného dolu Turów-Bogatyně. Veškerá dosavadní jednání kraje s Vládou ČR, ministerstvem životního prostředí a polskou stranu v rámci kompenzačních sanačních řešení zatím konkrétní pozitivní výsledky nepřinášejí. Kraji chyběla v této věci větší prozřetelnost a prozíravost.

Stanislav Mackovík (KSČM)

Současnému vedení kraje se podařilo především udržet si pozitivní mediální kampaň. Každou investiční akci, která se dokončí, mají občané vnímat jako zdrcující úspěch. Pokud se podíváme detailně na jednotlivé věci, tak zjistíme, že každý normálně fungující kraj zařizuje opravu silnic, mostů. Investuje peníze do zdravotnictví, kupuje nové sanitky, stará se dopravní obslužnost na svém území. Přeložím-li to do zcela srozumitelné formulace, tak jim máme aplaudovat za každou ukončenou stavbu a nákup - a to je jako kdybychom chodili děkovat bankomatu, že nám vydá naše peníze. Vedení kraje dělá věci, které mu ze zákona přísluší. Žádný zázrak se už 8 let nekoná. 

Na druhou stranu je toho hodně - co se fakt nepovedlo. Mediální obraz totiž něco stojí. Kraj si najal agenturu politologa Kubáčka,která jim radí, jak veřejně vystupovat. Tahle reklama stála 444 tisíc korun. Přitom právě M. Půta, když byl v opozici a nebyl hejtmanem, tak v roce 2011 kritizoval tehdejší vedení kraje za podobné chování. To utrácení za agentury, za externí audity - to jsou věci, které nám vadí. Vadí nám, že při přípravě výběrového řízení na vlakovou obslužnost - podmínky k řízení připravoval člověk, který zároveň pracoval pro dopravní firmu, která výběrko vyhrála. Za nepochopitelné považujeme skutečnost, že ředitel podnikatelského inkubátoru bere měsíčně 150 tisíc korun. Stejně nepřijatelný je fakt, jak v Poslanecké sněmovně hlasují zástupci ODS a Starostů. Tady se tváří, že jim jde o lidi v našem kraji a přitom pomocí jejich hlasů nedostanou důchodci v tomto roce částku 5 tisíc korun. 

Půta sliboval, že v roce 2018 tady bude železniční koridor Liberec - Praha. Podle hesla ,,slibem nezarmoutíš"

dopadla i oprava skokanského areálu v Harrachově.  Ani po 8 letech čekání nedopadlo zřízení krajského soudu v Liberci. Špatná je dostupnost zubní pohotovosti a dlouhé jsou čekací doby na vyšetření a výkony ve zdravotnictví. Za totální hloupost považujeme rušení vlakových zastávek, kde se pomocí tohoto triku vlak zrychlil jen o pár minut. Lidem taková ,,péče" ze strany krajské koalice nijak neulehčuje život.

Josef Šedlbauer (PRO KRAJinu)

+
Na poslední chvíli se kraj vyvlékl z monopolu soukromých dopravců a část autobusové dopravy zajišťuje vlastní firmou. Navrhovali jsme to už v roce 2014, stalo se v roce 2018 a mezitím jsme přišli o desítky milionů.

Na náš návrh vznikl fond na podporu zadržování vody v krajině. Fond je součástí plánu na obnovu odolnosti krajiny proti suchu a povodním. Vedení kraje však nechce převzít u těchto projektů iniciativu a rozběhnout je ve velkém, aby měly skutečně smysl. Abychom to mohli změnit, potřebujeme ve volbách získat větší sílu.

Předfinancování sociálních služeb. Příslušné organizace dostávají zálohu na překlenutí začátku roku, než dorazí finance od státu. Drobnost, která ulehčuje život.

-
Dozor nad velkými stavbami v Libereckém kraji získávají pouze dvě firmy, které podstřelují ceny a dozor vykonávají jen formálně. To se nutně projevuje na kvalitě stavebních prací, jako jsme viděli u zřícení školy na Podhorské ulici v Jablonci. Stavební dozor neplnil svoji práci a výsledkem je prodražení stavby zatím o 120 milionů. Vedení kraje dokonce ani poté není ochotné změnit způsob výběru stavebních dozorů.

Selhal dohled nad krajskými firmami. Příkladem je prodlužování nesmyslné smlouvy na dodávky pohonných hmot pro společnost Silnice LK. Tato smlouva platila i pro liberecký dopravní podnik, tam J. Šedlbauer upozorňoval na její problémy od počátku a přesně je popisuje i zveřejněný audit z roku 2015. V DPMLJ smlouva před třemi lety skončila, v Silnicích LK je stále v platnosti a dozorčí rada, ovládaná Starosty (Michael Canov, Josef Horinka, Jaroslav Demčák) se vymlouvá, že jí představenstvo nedostatečně informovalo. K čemu tam tedy byli? Reálná opozice do dozorčích rad nebyla vpuštěna.

Vedení kraje funguje jako údržbář, s rekordními rozpočty posledních let si mohlo dovolit přidávat na všechny strany. Prioritami jsou investice do betonu a asfaltu. Schází mezi nimi vzdělání, ve kterém se neztrácejí talenty, zdravá a odolná krajina, nebo hledání nových příležitostí pro ekonomiku, třeba v rozvoji lokální energetiky. To je vize Pro KRAJinu.

Jitka Volfová (ANO)

Podařilo se prosadit modernizaci Krajské nemocnice Liberec. Bude stát 3,2 miliardy korun a věřím, že bude přínosem pro pacienty i personál.

Celé čtyři roky, co mám na starosti hospodaření kraje, se podařilo udržet vyrovnaný rozpočet a snížit zadlužení o 0,5 miliardy. Díky tomu kraj ustál daňové propady způsobené pandemií koronaviru bez škrtání zásadních investic.

Kraj se začal starat o své nemovitosti, opravovat ty využité a nevyužité prodávat. Pod mým vedením vznikla jejich databáze a podařilo se získat desítky milionů korun. 

Nepovedlo se zrealizovat velké projekty, jako jsou například stavba silnice z Turnova na Jičín nebo rychlejší vlakové spojení z Prahy do Liberce. U nich se ale neobejdeme bez pomoci státu, se kterým je třeba intenzivně diskutovat.

Nepodařilo se nám postavit parkovací dům u krajského úřadu a zrekultivovat jeho okolí.

Zbyněk Miklík (Piráti)

Co se povedlo:

1. V době koronavirové krize se kraji podařilo ukázat, že je Technická univerzita v Liberci špičkou v oblasti aplikovaného výzkumu a že umí nabídnout České republice roušky, které zachytí 99,99% viru a jsou lépe prodychatelné než respirátory z Číny, které nyní vláda zasílá důchodcům.
Nyní má kraj připraveno 1,5 mil. těchto roušek pro případ zhoršení epidemiologické situace v kraji.
2. Povedlo se snižovat zadlužení kraje a počítá s tím i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2024.
3. Kraj připravuje a počítá s rozvojem a modernizací Krajské nemocnice Liberec. Je vidět, že je zdravotnictví prioritou současného vedení kraje, stejně jako Pirátů.

Co se nepovedlo:

1. Kraji se nepodařilo prosadit komfortní a rychlé železniční spojení mezi Libercem a Prahou.

2. Nepovedlo se více propagovat, podporovat a realizovat projekty zelenomodré infrastruktury, projekty zadržování vody v krajině.

3. I když má paní náměstkyně Volfová za hnutí ANO na billboardu 300 km opravených silnic jako úspěch, vnímám to jako neúspěch. V Libereckém kraji máme stále z celkového počtu 2 073 km silnic II. a III. tříd 618 km v havarijním stavu a 294 km ve stavu nevyhovujícím.

Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj)

Těší mě, že se nám povedlo stabilizovat zdravotní péči v kraji, významně investovat do lepšího vybavení, oprav či rozšíření nemocnic v České Lípě, Liberci i Turnově. Koupili jsme Nemocnici Frýdlant a zachránili tak zdravotní péči pro 25 tisíc obyvatel Frýdlantska a jednáme s městy o vstupu do nemocnic v Semilech, Jilemnici a Jablonci, tak abychom vytvořili silnou stabilní síť spolupracujících nemocnic v Libereckém kraji.

Další povedenou věcí je výstavba Centrem odborné spolupráce, celkem osm, při školách napříč celým Libereckým krajem. Díky centrům se podařilo zlepšit podmínky pro vzdělávání v široké škále oborů.  

Za dobré rozhodnutí také považuji založení krajského dopravce v roce 2018. Díky jeho vzniku se nám podařilo dostat pod kontrolu několik miliard korun z veřejného rozpočtu a přitom nabídnout cestujícím přijatelnou cenu a jistotu jezdících autobusů.

Na druhou stranu jsme nestihli podle plánu zahájit výstavbu nového Centra urgentní medicíny Krajské nemocnice v Liberci. Původní plán počítal s podzimem letošního roku, ale příprava takto velkých a významných projektů je zdlouhavá. Máme k dispozici územní rozhodnutí a příští rok chceme soutěžit dodavatele.  Liberecký kraj garantuje 2,1 miliardy ze svého rozpočtu a stále čekáme na to, až vláda dodrží svůj slib o podpoře tohoto projektu.

Také náš dlouhodobý plán zajistit rychlejší vlakové spojení do Prahy zůstává dále ve hře. Je to dlouhodobý projekt, který nezávisí pouze na kraji, ale děláme vše proto, aby se stal skutečností. Klíčové je ale postavit železnici v nové trase mezi Turnovem a Libercem, protože bez toho se to nepohne. Pozitivní je, že jsou již studie proveditelnosti a přípravy pokračují.  Podařilo se nám prosadit přípravu zrychlení trasy z Prahy do Mladé Boleslavi, které umožní zrychlení jak na Liberec, tak na Českou Lípu.

Dan Ramzer (ODS)

Určitě se povedla dohoda o financování Centra urgentní medicíny s tím, že na sebe vezme břemeno úvěru Liberecký kraj, jako jeden z majitelů nemocnice. Dále se povedlo opravit 132 kilometrů krajských komunikací a třetí věcí, která se povedla, je vybudování sedmi Center odborného vzdělávání.

Nepovedlo se přesvědčit Vládu ČR, aby systémově uvolňovala peníze na investice do krajských nemocnic, do zařízení sociální péče a na rekonstrukce krajských komunikací.

Jiří Klápště (Společně pro LK)

3 věci, které se v Libereckém kraji nejvíce povedly:

Zmíním pouze 2

 1/ Příprava modernizace Krajské nemocnice Liberec - výstavba Centra urgentní medicíny

 2/ Oprava některých krajských silnic

3 věci, které se v Libereckém kraji nepovedly:

 1/ Efektivně zvýšit zadržování vody v krajině

Přes různá prohlášení o tom, že se voda řeší... jsou výsledky současné krajské „vlády“ za poslední 4 resp. 8 let velice neuspokojivé. Je to jasný signál, že voda (kromě určité aktivity okolo Turówa) nebyla pro krajské špičky prioritou.

2/ Pohnout s železničním spojením Liberec - Praha směrem k 21. století

Železniční spojení Liberec - Praha je z hlediska doby jízdy katastrofální. 

Bohužel jediné, co dokázala současná koalice je přispět ke zpracování již několikáté studie proveditelnosti. Všechno to platí daňoví poplatníci a kvalitní železniční spojení je stále v nedohlednu. 

3/ Příprava výstavby obchvatů Turnova, České Lípy či v Liberci nový sjezd z I/35 do průmyslové zóny sever

Vedení kraje nebylo dostatečně aktivní a důrazné směrem k Ředitelství silnic a dálnic, resp. Ministerstvu dopravy při podpoře stavby těchto obchvatů.

Ohodnoť článek

Celkem hlasovalo0 čtenářů

Autoři | Foto Dominik Svoboda

Štítky politická korida, politika, kraj, volby

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.