Počasí dnes16 °C, zítra13 °C
Neděle 14. dubna 2024  |  Svátek má Vincenc
Bez reklam

Jedná se o PR článek. Více info k PR článkům můžete najít ZDE.

Inovace ve vzdělávání: Jak visegrádské školy mění budoucnost technických oborů

PR článek

Od června roku 2023 probíhal projekt „Učíme stejně? Výměny zkušeností visegrádských průmyslových škol“ koordinovaný Průmyslovkou Liberec. Projekt představoval jedinečnou iniciativu zaměřenou na sdílení pedagogických metod a zkušeností mezi vzdělávacími institucemi ve Visegrádské čtyřce – České republice, Slovensku, Maďarsku a Polsku. Tato iniciativa si klade za cíl zlepšit kvalitu odborného vzdělávání v klíčových technických oborech a podpořit připravenost absolventů pro dynamicky se vyvíjející trh práce.

Projekt přinesl několik výměn učitelů mezi participujícími školami, což umožnilo nejen přenos znalostí a osvědčených postupů, ale také důležitý podnět pro diskuse o budoucnosti technického vzdělávání. Důraz byl kladen především na inovace ve výukových metodách, včetně aplikace moderních technologií a průmyslových trendů, jako je robotika a digitální design.

Spolupráce mezi školami z Liberce, Budapešti, Popradu a polského Dzierzoniowa v rámci projektu vyústila v rozvoj nových nápadů, jakým směrem se může ubírat výuka, nových metod i tipů na vybavení škol.  

Výsledkem projektu je rovněž silnější síť mezi vzdělávacími institucemi v regionu Visegrádu, což otevírá dveře pro další spolupráce a projekty. Tato síť má potenciál nadále podporovat sdílení inovativních pedagogických přístupů a upevňovat vztahy mezi školami, což přispěje k dalšímu rozvoji kvality odborného vzdělávání.

Za projektem stojí Mezinárodní Visegrádský fond, jehož podpora umožnila realizaci těchto cenných aktivit. Je to příklad úspěšného mezinárodního partnerství, které má skutečný dopad na vzdělávací systémy zúčastněných zemí. Výměny zkušeností a spolupráce na tomto projektu tak nejen podporují odborné vzdělávání, ale také přispívají k posilování vazeb mezi zeměmi Visegrádské skupiny.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů od Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat nápady pro udržitelnou regionální spolupráci ve střední Evropě.

Innovation in education: how Visegrad schools are changing the future of engineering

Since June 2023, the project "Do we teach the same? Exchanges of experiences of Visegrad industrial schools" coordinated by Průmyslovka Liberec. The project was a unique initiative aimed at sharing pedagogical methods and experiences between educational institutions in the Visegrad Four - the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland. This initiative aims to improve the quality of vocational education in key technical fields and to support the readiness of graduates for the dynamically evolving labour market.

The project has resulted in several teacher exchanges between the participating schools, allowing not only the transfer of knowledge and best practices, but also an important stimulus for discussions on the future of technical education. In particular, the focus was on innovation in teaching methods, including the application of modern technologies and industrial trends such as robotics and digital design.

Cooperation between schools from Liberec, Budapest, Poprad and Dzierzoniow in Poland within the project resulted in the development of new ideas on the direction of teaching, new methods and tips for school equipment.  

The project has also resulted in a stronger network between educational institutions in the Visegrad region, opening the door for further cooperation and projects. This network has the potential to further promote the sharing of innovative pedagogical approaches and strengthen relationships between schools, which will contribute to the further development of the quality of vocational education.

The project is backed by the International Visegrad Fund, whose support has made these valuable activities possible. It is an example of a successful international partnership that has a real impact on the education systems of the participating countries. The exchange of experiences and cooperation on this project thus not only promote vocational education, but also contribute to strengthening the links between the Visegrad Group countries.

The project is co-financed by the governments of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund. The mission of the Fund is to promote ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Hodnocení článku je 100 %. Ohodnoť článek i Ty!

Štítky vzdělání, průmyslovka, liberec

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Inovace ve vzdělávání: Jak visegrádské školy mění budoucnost technických oborů  |  Vzdělání  |  Zprávy  |  Liberecká Drbna - zprávy z Liberce a Libereckého kraje

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.