čtvrtek 24. září 2020 Jaromír

POLITICKÁ KORIDA: S čím jdou jednotlivé strany do voleb?

V dalším díle Politické koridy jsme se tentokrát zaměřili na blížící se volby do krajského zastupitelstva. Ty se uskuteční už 2. a 3. října. S čím do nich strany jdou a čím chtějí přesvědčit voliče, aby jim dali hlas? Přečtěte si odpovědi lídrů jednotlivých uskupení.

Otázka tentokrát zněla: S čím jdete do voleb? Proč by si lidé měli vybrat právě vás?

Na otázku neodpověděli zástupci ČSSD a ODS. Odpovědi řadíme podle toho, jak nám přišly v čase.

Štěpán Matek (Společně pro Liberecký kraj)

Do voleb jdeme s jasným cílem. Chceme voličům nabídnout zodpovědnou a silnou alternativu konzervativní středo-pravicové politiky. Chceme uspět a hrát aktivní roli ve vedení Libereckého kraje tak, abychom byli schopni splnit vše, co našim voličům slibujeme. V našem programu se soustředíme na oblasti, kde vidíme velké rezervy, které je potřeba zlepšit, aby se kvalita života občanů Libereckého kraje zlepšila. Chceme například aby v celém kraji fungovala v plném rozsahu dostupná zubní pohotovost, rádi bychom, aby se kraj v větším rozsahu věnoval ochraně zivotního prostředí zejména ochraně vodních zdrojů. Nezapomínáme ani na řešení dopravní situace ve městech. V oblasti školství chceme podpořit technické vzdělávací programy a v oblasti sportu máme plán, jak nastavit dotační podmínky tak, aby se peníze dostali ve větší míře i menším sportovním oddílům a to vše z důrazem na prioritu podpory sportu mládeže a nikoli, aby peníze  končily ve velkých profesionálních klubech.

Radovan Vích (SPD)

V oblasti bezpečnosti spatřujeme mnohem větší potenciál v úrovni prevence kriminality v oblastech bez doplatkových zón, a tam, kde se obchoduje s bídou. Musí skončit podpora nepřizpůsobivých.V sociální oblasti vidíme značné rezervy ve větší podpoře seniorů a zdravotně postižených. Budeme prosazovat výstavbu nových domů pro seniory, jakož i podporu péče o seniory v rodinách. Dalším problémem jsou dostupné startovací byty pro mladé rodiny. V oblasti zdravotnictví vnímáme problém ve špatné dostupnosti odpovídající zdravotní péče pro všechny obyvatele Libereckého kraje. V dopravě vidíme veliký dluh na straně kraje v podfinancování údržby a způsobu oprav silnic II. a III. třídy a také v lepší dopravní obslužnosti. Chceme kvalitní školství a budeme směřovat aktivity kraje na větší podporu výuky učňovských oborů v rámci tzv. duálního vzdělávání. V rámci jednotlivých programů financování budeme prosazovat větší podporu venkova, regionální produkce potravin, podnikání a cestovního ruchu. Chceme více peněz na zadržování vody v krajině a nesouhlasíme se záměrem rozšíření uhelné těžby v tepelné elektrárně Turów-Bogatynia. V rámci kultury a sportu chceme více peněz na opravy kulturních památek a podporu volnočasových sportovních a lokálních kulturních akcí. Od počátku působení SPD v krajském zastupitelstvu se nám podařilo prosadit spoustu pozitivních věcí. Za všechny bych zmínil alespoň podporu vzniku samostatného vnitřního dopravce, čímž dochází k ročním úsporám v řádu desítek miliónů korun ročně. V tomto trendu chceme pokračovat i nadále. SPD má kvalitní program a také zkušené odborníky a proto jsem přesvědčen o našem volebním úspěchu.

Jan Korytář (Změna pro lidi a krajinu)

Do voleb jdeme se stejným heslem jako minule – jde nám  o kvalitu života, nejen pro vyvolené. Proto chceme podpořit výstavbu nových bytů a také rozšířit počet míst v krajských domovech pro seniory, kde se roky nic neděje, i když počet seniorů roste.  A  k tomu přidáváme i  téma obnovy krajiny a klimatické změny. To jsou témata, o kterých většina politiků jen mluví a skutek utek.  

A proč by nás lidé měli volit?

Nejsme žádní nováčci, čas ukázal, že se nedáme koupit, umíme hlídat veřejné peníze a vytrvale jít za svými vizemi. Na kandidátce máme jako vždy polovinu mužů a polovinu žen. Jsme lidé, kteří věří, že lepší život je možný a snaží se k tomu sami svou prací přispívat. 

Co se týče obnovy krajiny, to je téma, kterému se jako lídr kandidátky dlouhodobě věnuji. Vím, v jakém stavu jsou lesy i volná krajina, co by bylo potřeba zlepšit. 25 let dělám s kolegy na konkrétních projektech, co zlepšují stav naší krajiny. Voliči mi mohou věřit, že to myslím vážně a vím, co a jak je potřeba udělat. 

Ve Změně  jsou pro nás důležité dvě věci: zlepšení podmínek pro život obyčejných lidí a zlepšení stavu krajiny a její schopnosti zadržovat vodu a odolávat suchu. Za mě osobně dobré důvody nás volit.

Zbyněk Miklík (Piráti)

Piráti jsou vzdělaní, kreativní a zároveň racionálně smýšlející lidé, kteří mají zkušenosti, znalosti a nadšení. Nejsme dinosauři zatíženi minulostí, nejsme zavázáni svým sponzorům, kteří chtějí zpět své vložené “investice”.

Mám plán pro moderní kraj, program, který posune Liberecký kraj jak v oblasti elektronizace, dopravy, životního prostředí, vzdělávání, cestovního ruchu. Prosazujeme spoluúčast občanů na rozhodování o investování peněz v kraji.

Věřím v úspěch Pirátů v Libereckém kraji, myslím si, že zde žije mnoho podobně smýšlejících lidí jako jsme my Piráti a také věřím, že svými zkušenostmi přispějeme k rozvoji celého kraje.

Piráti budou prosazovat:

  1. Podpoříme dostavbu centra urgentní medicíny Krajské nemocnice Liberec s tím, že musí být zachována akutní péče v regionech a rozvoj všech nemocnic.
  2. Musíme začít chránit svou krajinu a přírodu. Řešit prioritně otázku sucha, usilovat o zdravější lesy a také upřednostnit recyklaci před výrobou z nově těžených surovin

  3. Možnost plně elektronicky komunikovat s úřadem. Chybí například napojení na portál občana.

  4. Budeme u zakázek malého rozsahu oslovovat výzvou regionální společnosti, které dostanou výzvu přímo e-mailem (SW Liberecký kraj již má jen ho nevyužívá tak jak by mohl).

  5. Spustíme sdružené nákupy kraje. Budeme nakupovat za nižší ceny, výhodněji pro celý kraj.

  6. Zavedeme participativní rozpočet a zapojíme tak občany, příspěvkové organizace a obce do rozdělení části rozpočtu Libereckého kraje.

  7. Budeme podporovat cestovní ruch v lokalitách, které podporu potřebují a pomáhat regulovat dopady v místech, která jsou cestovním ruchem přetížená.

Kompletní volební program Pirátů Libereckého kraje najdete na liberecky.pirati.cz.

Josef Šedlbauer (PRO KRAJinu)

Jestli máte studnu, pole, zahradu, nebo prostě jen chodíte do lesa a máte rádi přírodu, tak víte z vlastní zkušenosti, že máme problém s vodou a s půdou. V podstatě se dlouhá období sucha střídají s bleskovými povodněmi. Kolem nás je plno různých ohrožení, ale tohle patří mezi nejvážnější, protože bez vody se žít nedá. Hlavní část řešení jsou tisíce drobných opatření v krajině, která zvýší odolnost půdy proti suchu i povodním. Ta opatření musí být dobře promyšlená a naplánovaná na velkém území. Proto je musí vést a řídit kraj.

Plán pro zdravou krajinu prosazujeme už několik let. Slovy ho podporují všichni, ale reálně se toho moc neděje. Ve vedení kraje musí být lidé, pro které je zdravá krajina skutečná priorita a jsou ochotni vložit do ní hodně energie! Proto potřebujeme s Pro KRAJinu v krajských volbách uspět a mít sílu ten plán prosadit.

Pro KRAJinu je kandidátka do nejistých časů, kdy je potřeba umět vybrat to důležité a přicházet s novými nápady. Taková řešení máme pro dostupné zdravotnictví, pro vzdělávání, ve kterém se neztrácejí talenty dětí, pro sociální péči, která podporuje lidi co nejdéle v normálním životě doma, i pro další oblasti, na které má kraj vliv. Podívejte se sami: www.neuschneme.cz.

Jitka Volfová (ANO)

Chci dělat slušnou politiku pro všechny obyvatele našeho kraje. S tím jsem do politiky šla a chci v tom také pokračovat, protože vidím výsledky.  Považuji za důležité naslouchat lidem a zástupcům obcí. Pak mohou jít peníze tam, kde jsou nejvíce potřeba a kraj se může dál rozvíjet. 

Vedení kraje je obrovská odpovědnost a nevnímám ho jako čtyřletou one wo/man show. Jsem proto ráda, že mám za sebou skvělé kolegyně a kolegy, na které se mohu spolehnout, a řadu dalších velice schopných lidí, o které se mohu kdykoliv opřít. Čtyři roky jsem měla na starost majetek a hospodaření kraje. Krajský rozpočet je vyrovnaný, ustál nedávné daňové propady a dokonce se podařilo snížit zadlužení kraje. Mám tedy na co navazovat.

Do voleb jdu s reálnými cíli. Mojí hlavní prioritou bude zdravotnictví. Myslím, že nám všem koronavirus jasně ukázal, jak moc je důležitá kvalitní lékařská péče. Čeká nás modernizace Krajské nemocnice Liberec za 3,2 miliardy, ale pozornost chci upírat i na další nemocnice v kraji. Zároveň musíme navýšit kapacitu krajských domovů pro seniory alespoň o 500 lůžek. A už takovým evergreenem jsou krajské silnice, do kterých chceme investovat minimálně půl miliardy korun ročně.

Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj)

Politika je běh na dlouhou trať. Pokud chce člověk nápady, vize a projekty dotáhnout skutečně do konce, jedno volební období mu k tomu nikde nestačí. Poslední čtyři roky byly ve znamení investic do majetku kraje, rozvoje veřejných služeb pro lidi a zlepšování podmínek pro jejich poskytování ve středních školách, domovech pro seniory a postižené, nemocnicích a záchranné službě. Ve zlepšování veřejných služeb budeme pokračovat, za klíčový považuji rozvoj zdravotnictví, vybudování nového Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec a podporu investic do dalších nemocnic v kraji a jejich lepší spolupráci. Kraj se musí rozvíjet ve všech oblastech, za které je odpovědný, od školství přes sociální služby, silnice a dopravu až po životní prostředí. Více se v příštích čtyřech letech budeme věnovat tématu inovací, podpoře nových technologií a udržení mladých vzdělaných lidí v českých firmách sídlících v kraji, využijeme k tomu nový podnikatelský inkubátor, který se otevře letos v listopadu. 

Takhle témata mě baví. Mám náš kraj rád a pracuji pro něj rád a se stoprocentním nasazením a chutí.  Jenže člověk sám může změnit k lepšímu jen málo. Proto jsme rád, že stojím v čele zkušeného týmu, který má co nabídnout svým obcím a městům a také Libereckému kraji. Naposled letos na jaře, v době koronavirové krize, se ukázalo, jak je skvělé mít za sebou lidi, kteří umí rozhodovat, mají zkušenosti a taky sami přiloží ruku k práci, když je to potřeba. S novými nápady totiž dlouhodobě nejen přicházíme, ale umíme je od slibů dotáhnout do konce. Kandidátka Starostů je plná schopných lidí, kteří prošli opakovanou kontrolou a volbou svých sousedů. Netaháme králíky z klobouku a nevolíte sliby,  ve vedení kraje a jeho zastupitelstvu by stejně jako lidé z čela kandidátky skvěle pracovali starostky a starostové z druhé nebo páté desítky. 

Stanislav Mackovík (KSČM)

1) Do voleb jdu s důverou ve voliče, že už se chtejí dočkat fungující zubní pohotovosti v každém okrese Libereckého kraje. Že voliči naší kandidátce dají šanci  - mít vliv na nesmyslně dlouhé čekací termíny na vyšetření nebo operace. Chceme prosadit změny ve vlakové dopravě, která se ,,zrychluje" hloupým způsobem,kdy se zruší zastávka. Takový nápad dál nemůže pokračovat. 

2)Protože vnímám jejich potřeby a vždy mi šlo v mé práci o každého. Protože mi je cizí lhaní a dohadování zakázek na benzinkách. Kraj si zaslouží méně populismu a více skutečné práce pro lidi.

Ohodnoť článek

Celkem hlasovalo6 čtenářů

Autoři | Foto Luboš Vrabec

Štítky volby, politická korida, liberecký kraj

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.