čtvrtek 6. května 2021 Radoslav

Již století nejen sklo letí v Železném Brodě

PR článek

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě si v letošním roce připomíná 100. výročí od svého založení. Tato první ryze česká sklářská škola působící na našem území, a zároveň největší sklářská škola v Evropě, vám nabízí širokou škálu studia na jednom místě, včetně ubytování ve vlastním Domově mládeže.

Od teorie k praxi a z praxe k teorii

Pod jednou střechou Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě se nacházejí hned dva odlišné směry nabízeného studia, chemicko-technologický a sklářsko-designerský.  Dva technické a dva umělecké obory čtyřletého maturitního vzdělávání  s celkem devíti profesními zaměřeními. A další připravujeme.


Umění je chemie, chemie je umění

Škola disponuje vlastní sklářskou hutí a pokrývá téměř všechny horké i studené techniky uměleckého zpracování skla. Žáci oboru Design skla mají k dispozici šest sklářských zaměření, ve kterých studují hned od prvního ročníku. Studenti oboru Produktový design mají své dílny pro zpracování všech materiálů a širokou spolupráci s odbornými firmami s nejnovějšími technologiemi. A žáci Aplikované chemie s třemi zaměřeními, a Technologie skla a silikátů, tak pod jednou střechou mají k dispozici krom svých moderních laboratoří s chemickotechnologickým pohledem na sklo, neustále na očích i praktické procesy zpracování skla. Samozřejmě, že si během studia i chemici a technologové osvojují základní praktické dovednosti i v uměleckořemeslném prostředí školy díky studijnímu kolečku po jednotlivých dílnách a v rámci kroužků NAKAP. Všichni pak během třetího ročníku konají každoroční třítýdenní odbornou praxi v spolupracujících prestižních firmách. Jsme aktivně zapojeni i do projektu Erasmus. Máme také vysokou uplatnitelnost absolventů na trhu práce a v pokračování na vysokých školách (VŠCHT, VŠUP, TUL, UP, UK, UJEP). S mnohými partnery máme nasmlouvanou fakultativní spolupráci či memoranda.

Aplikovaná chemie | 28-44-M/01

Naše škola je jediná v Libereckém kraji, kde je možné studovat tento specifický obor. Nabízí kvalitní odborné zázemí, které je doplněno o novou vyučovací a výpočetní techniku a moderně vybavený komplex laboratoří. Studium svým obsahem uspokojí zájemce o chemii, matematiku, biologii, ochranu přírody, chemickou analýzu, průmyslové technologie a počítačovou techniku. Obor Aplikovaná chemie vychází z jednotného základu, který je vyučován v prvních dvou ročnících. V této počáteční fázi studia žáci získají všeobecný odborný přehled. V posledních dvou ročnících se věnují vybranému zaměření. V aktuální nabídce jsou:

 • Analytická chemie
 • Farmaceutické substance
 • Ochrana životního prostředí

Připravujeme další specializaci na základě zvýšené poptávky na trhu práce nejen v našem regionu a tím bude zaměření Nanotechnologie a polymery, škola právě za tímto účelem podepsala memorandum s firmou ELMARCO s. r. o. Liberec.

Uplatnění absolventa se odvíjí od zvoleného zaměření:

 • laborant, kontrolor jakosti, technolog nebo manažer výrobního provozu
 • zaměstnání v orgánech státní správy
 • uplatnění v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
 • samostatná podnikatelská činnost
 • studium na vysokých školách technického a univerzitního směru (VŠCHT Praha, UP Pardubice, TU Liberec)

Technologie skla | 28-46-M/01 Technologie silikátů

Na základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářského průmyslu byl před nedávnem znovu otevřen atraktivní obor Technologie silikátů. Jsme jediná škola v České republice, která obor nabízí. Studenti se důkladně seznámí se základními vlastnostmi skla, tvarováním i jeho zušlechťováním. Během studia budou spolupracovat se sklářskými firmami a vykonávat praxi ve sklářské výrobě pod vedením zkušených odborníků. Absolventi naleznou uplatnění ve sklářských firmách a různých úsecích souvisejících s výrobou skla. Obor je zařazen do stipendijního programu Libereckého kraje (Preciosa a. s.).


Uplatnění absolventa:

 • kontrolor jakosti, technolog nebo manažer výrobního provozu
 • samostatná podnikatelská činnost
 • studium na vysokých školách technického a univerzitního směru (VŠCHT Praha, UP Pardubice, TU Liberec)

Design skla | 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

V nejstarším oboru škola nabízí ke studiu šest sklářských specializací:

 • Broušení a tavená plastika
 • Hutní tvarování skla
 • Malba a dekor
 • Ryté a reliéfní sklo
 • Design technickodekorativního skla a skleněných figurek
 • Design šperku, bižuterie a módních doplňků

Díky individuálnímu přístupu výtvarných a dílenských pedagogů studenti posilují své výtvarné cítění a zvyšují řemeslnou zručnost. Během studia se také učí obhajovat vlastní názor, přijímat kritiku, rozhodovat sami za sebe, pracovat v týmu, a tím celkově rozvíjet svoji osobnost. Škola reaguje na současnou potřebu užívání PC, a to zařazením výuky počítačové grafiky včetně 3D vizualizací. Studenti se každoročně mohou účastnit mezinárodních sklářských workshopů a prezentují své školní práce na dalších akcích – na výstavách a designérských soutěžích v Čechách i v zahraničí. V této oblasti škola dlouhodobě dosahuje značných úspěchů (Studentský design, Mistr křišťálu, Made in Jablonec, Design S Brno, Talente Mnichov).

Produktový design | 82-41-M/04 Průmyslový design

Nejmladší výtvarně zaměřený obor školy byl založen v roce 2010. Za dobu jeho existence jím prošlo přes padesát absolventů, kteří se mohou pochlubit mnoha úspěchy jak v České republice, tak na prestižních soutěžích v zahraničí. Cílem práce v ateliéru je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou stránku navrhovaného předmětu. Úzké napojení na živou průmyslovou výrobu, přímá komunikace se zadavateli a budoucími klienty je nedílnou součástí odborného vzdělávání v tomto ateliéru.


Témata týkající se produktového, obalového, grafického, ale také interiérového a exteriérového designu, se kterými se studenti během svého studia setkávají, se vyvíjejí souběžně s celkovým směřováním současného designu. Výchova prostřednictvím konkrétních úkolů pro reálný svět, propojení umění, řemesla a techniky a věrnost materiálům jsou hlavními stavebními články výuky. Studenti při navrhování a výrobě modelů, prototypů i finálních produktů pracují s konkrétními materiály (sádra, papír, dřevo, kov, plasty, sklo). Během samotného navrhování účelně propojují klasické výtvarné techniky kresby, malby a modelování s použitím profesionálního programového vybavení, včetně 2D grafiky, 3D modelování a 3D tisku. Toto široké a komplexní vzdělání v oblasti současného designu umožňuje kvalitní předpoklady pro další studium na vysokých školách, výbornou schopnost uplatnění v mnoha kreativních oborech a v neposlední řadě šanci kultivovat vizuální vkus, a tím i společnost jako celek. (Studentský design, Mladý obal, Design S Brno, Talente Mnichov).

Nejbližší přijímací zkoušky | Design skla

2. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou

Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou do oboru 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. Nabízíme 8 volných míst. Přihlášku lze podat do 26. 2. 2021. Individuální prohlídku školy s možností individuální konzultace lze objednat na čísle 602 185 806.

Nejbližší přijímací zkoušky | Aplikovaná chemie | Technologie skla

Přijímací zkoušky do čtyřletých maturitních oborů 28-44-M/01 Aplikovaná chemie a 28-46-M/01 Technologie silikátů proběhnou 12. a  13. dubna 2021. Uchazeči o studium mohou předat přihlášku ke studiu řediteli střední školy do 1. března 2021. V rámci oboru Aplikovaná chemie připravujeme nové zaměření Nanotechnologie a polymery!

Více informací k přijímacímu řízení naleznete na www.supss.cz v sekci uchazeč.

Hodnocení článku je 100 %. Ohodnoť článek i Ty!

Jedná se o PR článek. Více info k PR článkům můžete najít ZDE.

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.